måndag 13 november 2017

882 Väktaren hörs ivrigt ropa


Alternativ, utjämnad form:

 
  

1. Väktaren hörs ivrigt ropa,
hans röst vill nå oss allihopa:
Stig upp, Jerusalem, ge svar!
Låt i natten lampor tändas,
låt mörkret så i ljus få vändas,
var är ni, visa jungfrur, var?
Brudgummen kommer snart,
låt ljusen lysa klart.
Halleluja!
Ja, stå beredd,
så blir du ledd
till fest som aldrig förr blev sedd!

2. Sion lyssnar glad till rösten,
hon överfylld av himlatrösten
går mot sin vän med sång och bön.
Himlens glädje med sej bär han,
ja, full av nåd och sanning är han,
som morgonstjärnan ljus och skön.
Välkommen därifrån,
Guds egen käre Son!
Hosianna!
Från dunkel dal
till smyckad sal
du för en skara utan tal.


3. Ära vare Gud i höjden!
Må änglarna ta del i fröjden,
må harpa och basun ge ton!
Himlaportars pärlor glänser,
och kärlek strålar utan gränser 
 mot oss från Guds och Lammets tron.
Vad ännu ingen hört
och sett och tänkt och rört
vi besjunger
hos Gud en gång,
när väntan lång
har bytts i evig jubelsång.

Text: Hans Sachs 1513 ("Mästersångaren från Nürnberg"), Philipp Nicolai 1599, A.H. 2/2 2017
Musik ("Koralernas konung"): Philipp Nicolai 1599

Inga kommentarer: