torsdag 16 november 2017

881 Nu upp och håll er vakna
Alt. koral: 


Alt. koral:


1. Nu upp och håll er vakna 
med tända lampors sken, 
för Gud vill ingen sakna 
och timmen den är sen. 
Ur öppnade gemaken 
vår Brudgum härlig går. 
Må var och en stå vaken 
när midnattstimmen slår. 

2. Med olja stärk er låga, 
så att den lyser väl. 
Betänk er frälsningsfråga,
bered er kropp och själ. 
Hör väktarropen ljunga: 
Han kommer till sin brud!
Upp att hans ära sjunga 
med helga sångers ljud! 

3. Ni visa jungfrur alla, 
gå fram er stilla gång;
snart Herren vill er kalla 
ur världens nöd och tvång. 
Vårt hopp ska han uppfylla, 
ett bröllop tillrett är. 
Så låt oss honom hylla, 
snart är han hos oss här. 

4. Så ila till hans möte, 
du Sions folk, med lust 
och jubla vid hans sköte 
och glöm all sorg och pust. 
Vår glädjes dag upprinner,
och Kristi brud, som här
med trohet övervinner 
ska bära kronan där. 

5. O Jesus, du vår längtan, 
snart ur din borg bryt opp!
O sol, vårt hjärtas trängtan, 
fullborda snart ditt lopp! 
Vårt huvud, våra händer 
vi lyfter upp i frid 
och gläds åt att du sänder 
snart vår förlossnings tid.

Text: Lorenz Lorenzen (Laurentius Laurentii) 1700 (40 år), sv. övers. Carl David af Wirsén, bearb. A.H. 2015
Musik: Trad. alt. Melchior Teschner 1615

Inga kommentarer: