fredag 27 november 2020

242 Kristus kommer, Davids SonText: Sven Larson 1967 (62 år)
Musik: Halle 1704

torsdag 26 november 2020

880 Med himlen det blir som för tio jungfrur1. Med himlen det blir som för tio jungfrur,
när storbröllopsdagen var inne.
Hos fem av dem ser vi vår tröga natur,
vårt sömniga, syndiga sinne.
Gud nåde oss syndare alla!

2. De andra fem lär oss att akta vår tid,
om vi i Guds rike vill vara
och leva med Kristus, vår Frälsare blid,
i glädjen han lovat sin skara.
Väl oss, om vi alltid är redo!

3. När brudgummen senast drog ut från sitt hus,
då bad han de tärnorna alla
att möta med brinnande oljelampsljus
när festföljets rop börjar skalla.
Men alla var inte beredda!

4. Då brudgummen dröjde föll ledet isär,

de somnade alla vid vägen.
Vid midnatt ljöd ropet: "Se, nu är han här!"
Då märkte varannan förlägen
att lamporna började slockna.

5. Det bränsle de haft var nu redan förtärt,
då ville de få av de andra.
Men svaret de fick var dem inte så kärt:
"Ni måste till säljaren vandra".
Så kom då de ovisa efter.

6. De visa med brudgummen kunde gå in
i himmelska salen att fägnas.
Där bjöds de till bords och fick obemängt vin,
men porten, den måste nu stängas.
De andra fick bulta förgäves.

7. De ropade: Herre, o Herre, låt opp!
Låt oss inte bli uteslutna!"
Men nu var för sent för den tro och det hopp,
som blivit så länge uppskjutna.
Han sade: "Jag känner er inte!"


8. Så låt oss då vaka och be med all flit,
att tro, hopp och kärlek må brinna!
Ja, låt oss i ljus följa brudgummen dit,
där ofattbar fröjd står att finna:
det himmelska bröllopet. Amen.


Text: Jesper Svedberg 1694 (41 år), bearb. A.H. 2010, v. 4 2012
Musik: Från DalarnaJ Svedberg:
Jesper Swedberg, troligen avmålad av David Klöcker Ehrenstrahl.

onsdag 25 november 2020

872 Min Gud, vilken morgon
Min Gud, vilken morgon,
min Gud, vilken morgon,
min Gud, vilken morgon,
när den stora dagen gryr!

1. Vi hör basunens ljud,
som väcker varje land och folk
till att se din högra hand,
när den stora dagen gryr!
Min Gud, vilken morgon...

2. Vi hör hur många ber
att berg och sky ska skydda dem
för din starka högra hand,
när den stora dagen gryr!
Min Gud, vilken morgon...

3. Vi hör de dinas sång,
som ljuder evigt hög och klar,
ljuder vid din högra hand,
när den stora dagen gryr!
Min Gud, vilken morgon...


Text och musik: Negro Spiritual,

övers. A.H. 2010

tisdag 24 november 2020

879 O Jesus, gör oss väl beredda
1. O Jesus, gör oss väl beredda
att möta dig var dag och stund.
I faror, förut aldrig sedda,
behåll oss kvar på ordets grund.
Snart jord och himmel skall förgå;
ditt ord allena skall bestå.

2. När tidens tecken oss bebådar
att evig sommar börjat gry,
när våra ögon snart dig skådar
i majestät på himlens sky,
så giv att vi i tron består
och arv med dig i himlen får.

Text: Svante Alin
Musik: Svensk (?) 1820

S Alin:


måndag 23 november 2020

702 När vi i högsta nöden stårI STORA LANDSPLÅGOR

1. När vi i högsta nöden står
och mänsklig hjälp ej mer förslår,
när ingen lösning vi får fatt
fastän vi grubblar dag och natt,

2. så är den enda tröst vi har
att gå till dej, vår Gud och Far,
och så i tro tillsammans be
om hjälpen bara du kan ge.


3. O Gud, vår Gud, vars ord vi fick,
till dej vi lyfter upp vår blick.
Du bäst vår nöd och fara vet,
vill visa oss barmhärtighet.

4. Du lovat höra dem som ber
i Jesu namn, ja, göra mer
än vi kan tänka eller be
för Jesu skull, vår Frälsare.


5. Förlåt vår synd, vårt överdåd,
ja, Herre, tänk på oss i nåd.
Till oss i vårt elände se,
och skynda att din hjälp oss ge.

6. Då ska vår glädje visa sej
när vi tillsammans prisar dej.
Gud, ge oss trohet mot ditt ord
och låt din vilja här bli gjord!


Text: Paul Eber o 1566 (55 år), Andreas Holmberg 9/10 2017.
Musik: Strassburg 1545, jfr 1697 års koralbok nr 307!

lördag 21 november 2020

378 Nu mörknar det i jordens höst
1. Nu mörknar det i jordens höst
och dunkla moln sig sprider.
Nu griper ängslan mänskors bröst,
det stundar orostider.
Förtryck och lögn kring jorden går
och våldet ostört härska får.

2. Men Gud, du är densamme nu
som alltid du har varit.
I det fördolda härskar du,
fastän vi från dig farit
långt bort i mörkrets tjänst och sold,
du var dock med, om än fördold.

3. I mörk novembers domssöndag
vi världens slut kan ana.
Din Kyrka samlas, rädd och svag,
men du en väg skall bana
för henne till ett nytt advent,
att möta Frälsaren du sänt.

4. Sök upp dem, som i mörkret har
förvillats bort från hjorden,
bevara dem som än är kvar
av Kristi folk i Norden.
Gör oss beredda för din dag,

du som med svaga har fördrag.

5. När värld och makt mot domen går,
mot frihet går Guds Kyrka,
då hon sin Herre famna får
och finner ro och styrka.
Befriad från all skam och strid
hon ärad blir och finner frid.

6. Kom snart, o Herre, ditt advent,
din ankomst låt oss skåda.
Du, som din hjord bland vargar sänt,
oss snart den gryning båda,
som med basuner budskap bär
att Jesus Kristus Herren är.

Text och copyright: Christian Braw, publicerad med tillstånd
Musik: Bernhard Berglund 1937

586 Mitt hopp är byggt i evighet
1. Mitt hopp är byggt i evighet
på Herren, vår rättfärdighet.
Ej något eget bär jag fram
men litar helt på Jesu namn.
På klippan Kristus står mitt hus,
han är mitt fäste och mitt ljus,
allt annat flyr i stormens brus.

2. När jag är trött och i beråd
jag finner vila i hans nåd.
När stormen yr kring strand och skär
har jag mitt säkra fäste där.
På klippan Kristus står mitt hus...

3. Hans löftesord, hans blodsförbund,
det bär mej till min sista stund.
När varje jordiskt hopp förgår
är han mitt hopp, och han består.
På klippan Kristus står mitt hus...

4. När jag hör domsbasunens ljud,
låt mej bli funnen i dej, Gud,
stå klädd i din rättfärdighet,
få prisa dej i evighet.
På klippan Kristus står mitt hus...


Text: Edward Mote 1834, övers. A.H. 2003

Musik: William Bradbury