onsdag 24 april 2024

400 Jesus kär, var mej när

 


1. Jesus kär,
var mej när
och livets väg mitt hjärta lär.
När dagen gryr,
när natten skymmer,
Jesus kär,
var mej när.

2. Håll du mej
tätt vid dej
och låt din väg bli kär för mej.
I glädjen och
i sorgen lika,
håll du mej
tätt vid dej. Text: Lina Sandell 1888 (56 år), bearb (v 2).

Musik: Tysk 1800-talet

tisdag 23 april 2024

114 Herre Jesus, du är vägen


1. Herre Jesus, du är Vägen,
som till Faderns rike för.
Salig den dej följer trägen
och din vilja villigt gör,
den till sist med dej ska få
in i himlens glädje gå.

2. Du är Sanningen den klara,
evigt dina ord består.
De för oss kan uppenbara
vad vi ej med tanken når:
Guds barmhärtighet och nåd
och hans djupt fördolda råd.

3. Herre Jesus, du är Livet,
salig den som på dej tror,
den som allt av nåd blir givet,
i vars hjärta själv du bor.
Bo hos oss och för oss bliv
Vägen, Sanningen, vårt Liv! 


Text: Edvard Evers 1917, bearb. A.H.
Musik: Ludvig Mathias Lindeman

E Evers:
Bildresultat för Edvard Evers bilder

115 Vägen, sanningen och livet


1. Vägen, Sanningen och Livet,
Jesus, dej vårt "Ja" vi givit,
för vi vet på vem vi tror!
Mellan alla världens röster,
dunkla rädslor, tomma tröster,
led oss med ditt trygga ord! 

2. Ge oss mod i livets branter,
sikt från alla håll och kanter,
sann gemenskap med varann,
lugn och fäste i all halka
och i hettan skydd och svalka,
du som både vill och kan.

3. Ja, när vi dej följer efter,
ge med nåden nya krafter,
hjälp oss från det onda loss.
Jesus, låt ditt namn oss tända,
så vi dej kan glatt bekänna
och du kan bekänna oss.

Text: Christian Richardt 1865 (34 år), sv övers. A.H. 5/4 2023 
Musik: Ludvig Mathias Lindeman 1871 (59 år)
 

söndag 21 april 2024

324 Uppståndelsen vi firar
1. Uppståndelsen vi firar 
idag på livets dag, 
en glädjens påsk vi firar, 
Guds påsk till Guds behag.
Från död till liv och lycka, 
från mörker och till ljus 
har Jesus Kristus fört oss 
med segerhymners brus. 

2. Må han vårt hjärta rena 
så att vi står som hans 
för hela evigheten 
och ser hans himlaglans, 
så vi med fröjd kan höra 
med tack och lov till Gud
hans egen milda hälsning 
och ljusa segerbud. 

3. Må alla himlar jubla 
och jorden stämma in, 
må hela världen glädjas, 
men mörkrets makt: försvinn! 
Må synligt och osynligt 
tillsammans sjunga ut, 
för Jesus är uppstånden, 
vår fröjd är utan slut!


Text: Johannes Damascenus, eng. övers. John Mason Neale, sv. övers. A.H. 28/4 2015
Musik: Johann Steurlein


lördag 20 april 2024

306 Sitt öga Jesus öppnat har 1. Sitt öga Jesus öppnat har,
och mörkret är fördrivet.
Det helga liv han återtar,
som var för oss utgivet.
Hjälten fram ur graven går,
och på hans segerfana står
Uppståndelsen och Livet.
Halleluja!

2. Till ljusets rymder nu mitt lopp,
mitt hjärtas hopp skall sträckas.
Jag ska stå opp som han stod opp,
jag ska med honom väckas
till ett liv som ej förgås,
som av förgängelsen ej nås,
av synden ej befläckas.
Halleluja!

3. Du död, var är din udd? Var är
din seger, avgrundsskara?
Det liv som Jesus till mej bär
ska aldrig död befara.
Evigt hör jag honom till,
som sade: "Där jag är, jag vill
att också ni ska vara."
Halleluja!


Text: Johan Olof Wallin 1813-19
Musik: Wittenberg 1524

fredag 19 april 2024

278 Var du med
1. //: Var du med,
när vår Frälsare blev dömd? ://
Å å å å!
Ibland så får det mej att bäva,
bäva, bäva.
Var du med när vår Frälsare blev dömd?

2. //: Var du med,
när han fästes vid ett kors? ://
Å å å å!

Ibland så får det mej att bäva,
bäva, bäva.
Var du med när han fästes vid ett kors?

3. //: Var du med,
när ett spjut stack upp hans kropp? ://
Å å å å!
Ibland så får det mej att bäva,
bäva, bäva.
Var du med när ett spjut stack upp hans kropp?

4. //: Var du med,
när han lades i en grav? ://
Å å å å!
Ibland så får det mej att bäva,
bäva, bäva.
Var du med när han lades i en grav?

5. //: Var du med,
sedan stenen vältrats bort? ://
Å å å å!
Ibland så får det mej att bäva,
bäva, bäva.
Var du med, sedan stenen vältrats bort?Text: Negro Spiritual, övers. A.H. 2010, 2013

307 Han ska komma över oss

 

//: Han ska komma över oss
lik ett regn, lik ett vårregn
som vattnar jorden, 
som vattnar jorden ://


Text: Hosea 6:3
Musik: Roberth Johansson
Publicerad med tillstånd av kompositören, se Solbri.