lördag 18 mars 2023

190 En röst, en ljuvlig röst jag hör1. En röst, en ljuvlig röst jag hör:
"Stå upp och fira som sej bör
den dag som Herren gör!"
I dag till mej når Herrens ord:
"Kom i min famn, kom till mitt bord!"

2. Jag kommer, Jesus, på ditt bud,
men kläd mej själv i helig skrud,
min Herre och min Gud!
Ikläd mej din rättfärdighet,
att jag må se din salighet.

3. Likt Petrus som berömde sej
jag svek dej svårt och glömde dej -
men du ej dömde mej.
Din blick mej fann, din kärleksblick
till djupet av mitt hjärta gick.

4. Med smärta jag min svaghet ser,
o hjälp mej att jag aldrig mer
dej, Jesus, överger,
men går med glädje dit du går
och bär mitt kors i dina spår.

5. Och när jag önskar återfå
de krafter som jag ser förgå,
jag likt Maria då
vid dina fötter sitta vill
och vad du talar lyssna till.

6. Ett enda mej nödvändigt är:
att hålla dej av hjärtat kär
och tro vad du mej lär.
Av denna kärlek, denna tro
i liv och död har själen ro.

7. De själar du åt himlen vann
på jorden ej sin näring fann,
av stoft ej mättas kan.
Den dryck och föda som oss när,
ditt eget blod, din kropp det är.

8. Dej själv du åt de dina bjöd.
Du är det sanna livets bröd
som frälsar oss från död.
Du är den källa, av vars flod
en kristen hämtar kraft och mod.

9. Så kom att i mitt hjärta bo.
Till dej jag sätter all min tro,
hos dej jag finner ro.
Med dej jag lugn till målet går
och trygg på Herrens dag består.

10. Din Andes vittnesbörd mej lär
att inget mer fördömer här

den som i Kristus är.
Så håll mej kvar i liv och död,
du nådens källa, livets bröd!

Text: Johan Olof Wallin 1813 (34 år), ngt bearb. A.H. 2007, 2013, jfr SvPs1986 nr 390
Musik: Olof Åhlström 1825 (69 år) 

En klassisk nattvardspsalm - skriven på den tiden då dessa helst skulle vara långa och räcka några "duklag". Den är en av Wallins tidigare psalmer, skriven på den tid då han ansågs "smittad" av neologi (nyteologi), men i t.ex. vers 2 tydligt evangelisk-luthersk. Wallin låter bibliska personer som Petrus och Maria tjäna som åskådningsmaterial, och åtskilliga vändningar är, som så ofta hos Wallin, hämtade direkt från bibeln, särskilt i den oförkortade 15-strofersvarianten. (Den senaste officiella psalmbokens beskärning av psalmen - som framförs i Youtube-videon här ovan - är inte så särskilt lyckad, även om det nog var rimligt att förkorta psalmen en del).

Psalmen förknippas sedan länge med Olof Åhlströms melodi, men den komponerades inte förrän 1825 och fanns således inte med i J C F Haeffners koralbok från 1820. Där fanns istället en utjämnad version av den tyska melodin ovan, som dock nu restaurerats till en mer rytmisk form och i 1986 års psalmbok satts som A-melodi (såsom varande psalmens ursprungliga). Jag tycker nog ändå att Åhlströms rytmiskt jämna melodi känns mest kongenial med texten och den epok texten författades i. En rytmiserad tysk 1500-talskoral (i anslaget dessutom lite väl lik SvPs1986 nr 347) känns inte som en lämplig melodi att återföra denna 1800-talstext till. Och i den mån psalmen ö.h.t. fortfarande sjungs är det nog till Åhlströms koral.

J O Wallin:

Olof Åhlström:

torsdag 16 mars 2023

189 Du livets bröd, o Jesus Krist

 


Alt. svensk koralvariant:1. Du livets bröd, o Jesus Krist,
som här dej låter finna
av den som all sin synd och brist
vill ångra och besinna:
av hjärtat nu jag beder dej
att du i nåd bereder mej
till denna höga måltid.

2. På gröna ängar denna stund

du vill av nåd mej leda,
vid källan som gör frisk och sund
ett bord för mej bereda,
så att min själ liksom min mun
av livets bröd och nådens brunn
ska kunna vederkvickas. 

3. Ta bort allt hat och bitterhet,
o Jesus, från mitt hjärta!
Låt mej av hjärtat ångra det
som gjort dej sorg och smärta. 
Du blev för mej på korset död,
har frälsat mej från evig nöd.
Det är min tro, o Jesus!

4. Du livets bröd som under gör:

låt mej idag få njuta
din helga nattvard som jag bör,
i dej mej innesluta.
Är jag i dej och du i mej,
ska jag, hur allt än vänder sej,
till himlens glädje föras!

Text: Johann Rist 1654 "Du Lebensbrot, Herr Jesu Christ", sv. övers. Jakob Arrhenius 1691, bearb. A.H. 2013
Musik: Peter Sohren 1668 (38 år)

J Rist:

onsdag 15 mars 2023

127 Sonen som offrar
1. Sonen som offrar, avstår från allt,
klär sig i ringa, mänsklig gestalt,
går våra vägar, prövar vår nöd,
bär våra bördor, delar vårt bröd.

2. Evigt förenad Gud med oss är,
mänskonaturen evigt han bär.
Gud aldrig skiljes mer från den jord,
som han har skapat genom sitt Ord.

3. Allt skall förvandlas, allt skall bli nytt,
redan den nya skapelsen grytt.
Människosonen förstlingen var,
Skaparens löfte, gryningen klar.

Text och copyright: Christian Braw, publ m tillstånd
Musik: Fredrik August Ekström 

tisdag 14 mars 2023

703 Vi ska inte rubbas
1. //: Vi ska inte rubbas,
fasta ska vi stå ://
Ja, liksom träd vid källans klara vatten
fasta ska vi stå.

2. //: Mot allt ont i världen
fasta ska vi stå ://
Ja, liksom träd vid källans klara vatten
fasta ska vi stå.

3. //: Tills vi vinner seger
fasta ska vi stå ://
Ja, liksom träd vid källans klara vatten
fasta ska vi stå.

4. //: Helgade åt Herren
fasta ska vi stå ://
Ja, liksom träd vid källans klara vatten
fasta ska vi stå.

5. //: Invid klippan Kristus
fasta ska vi stå ://
Ja, liksom träd vid källans klara vatten,
fasta ska vi stå.


Text och musik: Spiritual (övers. A.H. 2010)

måndag 13 mars 2023

724 Upp, kristen, upp till kamp och strid


1. Upp, kristen, upp till kamp och strid!
Med Andens kraft dej rusta
mot ondskan i en farlig tid
och egen självisk lusta.
Den ej med allvar kämpa vill
hör inte Herren Jesus till,
som seger oss beredde.

2. Är mödan tung och striden svår,
dess större blir ju lönen.
Med varje prövning som du får,
ny kraft ger Gud i bönen.
För den till Gud om bistånd flyr
blir segern viss, om också dyr,
och ljuv ju mer den kostat.

3. Här gäller liv, här gäller död,
och vill du livet vinna
så strid! I Gud, som striden bjöd,
du alltid hjälp ska finna.
Men skyr du mödan, feg och svag,
så förestår dej nederlag
och fångenskap och döden.

4. Ta tron som sköld,
bind Andens svärd,
o kristen, vid din sida,
att så mot djävul, kött och värld
med heligt allvar strida.
Den intill döden trofast är
en gång den livets krona bär
som Herren Jesus skänker.Text: Johan Åström 1816 efter Johannes Scheffler (Angelus Silesius) 1668, bearb.
Musik: Tysk folkvisa / Wittenberg 1533

söndag 12 mars 2023

692 Du vet det nog, mitt hjärta
1. Du vet det nog, mitt hjärta,
du vet att stor är Gud,
men stor är också satan,
som ständigt byter skrud.

2. Nåväl, så får du kämpa

och tro trots brutna bud
att stor är mörkrets furste,
men större är dock Gud.

Text: Kaj Munk 1938 (40 år), övers. A.H. 6/3 2014
Musik: Melchior Vulpius

K Munk:

lördag 11 mars 2023

719 Ni kristna, rusta er till strid1. Ni kristna, rusta er till strid,
låt sömn och dvala fara. 
Ni måste kämpa denna tid
och inga krafter spara.
Stå upp och se
Guds fiende!
Han hotar stark och vaken.
Så gå med lust
till denna dust,
ty Herrens Guds är saken.

2. Träd fram med Kristus, bli ej blek, 
var djärv, fast ej förveten. 
Här gäller ej en vansklig lek, 
här gäller evigheten. 
Förgås du här, 
förgås du där, 
där evigt, här i tiden.
Men får du vinst, 
får döden minst: 
så är det med den striden. 

3. Var stark, men var än mera vis, 
och vaka alla stunder; 
den, som vart orm i paradis, 
han sparar inga funder: 
där våld ej rår, 
till list han går, 
blir hal att se och höra, 
ja, klär sej käckt 
i ängladräkt, 
att så din själ förföra. 

4. Ja, Gud, vår starkhet, var oss när 
i dessa strider svåra. 
De är ju dina, så du lär,  
så sant som de är våra.
Beskärma du 
ditt folk ännu 
på alla håll och trakter,
och tro och bön 
med seger krön 
mot alla ondskans makter.


Text: Johan Ludvig Runeberg, bearb. A.H. 27/9 2014
Musik: Andreas Peter Berggreen 1844 (43 år)