fredag 28 april 2017

309 Uppstått har Jesus, hurra, hurra!
Uppstått har Jesus, hurra, hurra,
han lever, han lever, han lever än,
han lever, han lever, han lever än!

1. Tom är graven i klippan,

vet någon var mästaren är?
Bindlarna ligger därinne kvar,
men själv är han inte där,
själv är han inte där!
Uppstått har Jesus...

2. Glada tackar vi Jesus:
tack, Herre, att döden blir kort.
Vi ska få leva hos dej en gång,
du tar oss från döden bort,
tar oss från döden bort!
Uppstått har Jesus...

3. Ny ska Gud göra mänskan,
allt gammalt och trasigt blir bytt.
Himmel och jord ska förvandlas då,
när Gud skapar allting nytt,
Gud skapar allting nytt!
Uppstått har Jesus...

©Text: Margareta Melin 1971 (36 år), publicerad med tillstånd.
©Musik: Lars Åke Lundberg 1972 (37 år) 

160 Kom, Frälsare, inAlt. melodi:1. Kom, Frälsare, in
och blås på oss Andens välsignande vind.
Lys frid i vårt hus med ditt levande ord,
så blir denna plats till en himmel på jord,
där vardagens liv står i helgvacker skrud
i möte med Gud.

2. Sätt hjärtan i brand
och låt oss få känna din trofasta hand.
Ja, kom med din fridshälsning stilla och varm
och fyll våra själar trots oro och larm.
Om vågorna vilda slår aldrig så tungt,
hos dej är det lugnt.

3. O härliga stund
när allt som vill hindra blir nergjort i grund,
när du går igenom vår reglade dörr
och gör oss så glada som någonsin förr!
Nu vid dina fötter vi sätter oss ner
och upp till dej ser.

4. Predika ditt ord,
som ger oss det bästa av allt på vår jord.
Bli kvar så att tvivlaren erfara får
att du mitt ibland oss livs levande står.
Ja, låt oss få känna, med hjärtan i brand,
din frälsande hand!


Text: Mathias Orheim 1908 (24 år), övers. A.H. 1991, 2010.
Musik: Ludvig Mathias Lindeman, alt. A.H. 1994

torsdag 27 april 2017

296 Kristus kom från döden

Alt. koral:
1. Kristus kom från döden
med påskdagsmorgonglöden!
Nu sjunger fri och själaglad
hans kyrka genom land och stad:
Ära vare Herren i höjden!

2. Kristus blev i döden

vår räddare i nöden!
Nu sjunger fri och själaglad
hans kyrka genom land och stad:
Ära vare Herren i höjden!

3. Kristus vann mot döden,

nu strömmar livets flöden!
Nu sjunger fri och själaglad
hans kyrka genom land och stad:
Ära vare Herren i höjden!

Text: Nikolaj Frederik Severin Grundtvig, övers. A.H. 2012
Musik: Ludvig Mathias Lindeman, alt. Andreas Peter Berggreen

tisdag 25 april 2017

304 Gravens mörker övertäckte1. Gravens mörker övertäckte
nyss vår Herre och vår Gud.
Några dagar sorgen räckte,
tredje dagen glädjens bud
kom till sorgsna vänner fram:
Jesus, som på korsets stam
måst för världens synder blöda,
är uppstånden från de döda!

2. Se, i morgonstunden klara
han vid tomma graven står!
Magdalena först ska vara
den som Mästarn möta får:
"Hälsa mina bröder du:
Upp till min och er Gud nu
kan jag som er broder fara,
också er min Far ska vara."

3. Vid Tiberias´ gröna stränder
står han sen i gryningen,
efter nattens mörker vänder
brödraskaran dit igen.
Milt till deras nöd han ser,
fisk och bröd de trötta ger,
mot behoven väl han svarar,
visar kärleken som varar.

4. Och på Oljeberget hörs han
ge dem sin välsignelse.
Fjärran bort av molnet förs han,
honom kan de mer ej se.
Men osynlig än han är
hos dem som har honom kär
och ska synlig komma åter,
evigt han oss glädjas låter. 

Text: Lina Sandell 1859 (27 år) efter N F S Grundtvig, bearb. A.H. 2017

Musik: Henrik Rung

söndag 23 april 2017

321 Nu strålar söndagssol från sky

)
1. Nu strålar söndagssol från sky,
nu skapas veckan åter ny.
Ljus lyser från vår Faders hus,
som en gång sade: "Varde ljus!"

2. I dag gick Jesus ur sin grav
till livet fram, och världen gav
nytt hopp och ny rättfärdighet,
frid, hälsa, liv och salighet.

3. Nu är den rätta solens dag,
och solen är Guds välbehag.
Och varje kristen glädjas kan
att Kristus oss försoning vann.

4. O Herre, livets ord oss giv,
förnya oss till evigt liv.
Vår kropp och själ och ande vig
att nu och alltid tjäna dig.

*5. Högtlovat vare Herrens namn,
vårt fasta värn, vår trygga hamn.
Dig, heliga Treenighet,
ske lov och pris i evighet. 

Text: Johann Olearius, sv. övers. Johan Alfred Eklund
Musik: Johann Georg Ebeling

J Olearius:

lördag 22 april 2017

316 Halleluja! Halleluja! Jubla nu på alla visAlt. koral:

1. Halleluja! Halleluja!
Jubla nu på alla vis:
sjung för Gud en glad ny visa,
sjung en hymn till Herrens pris!
Han som på ett kors som offer
för all världens frälsning dog,
Jesus, härlighetens Herre,
upp från dödens mörker stod!

2. Kristus uppstått, förstlingsfrukten
från Guds helga skördefält,
som vid Herrens andra ankomst
till sin fulla vidd har svällt.
Ja, de stora, gyllne axen
bugar sej för honom då,
mogna i hans äras solsken,
stigna upp ur jorden grå.

3. Jesus lever! Vi får leva!
Aldrig uttöms Guds förråd,
regn och dagg och solsken flödar
från hans ansikte av nåd,
så att vi med hem i himlen
här på jorden frukter bär
och en dag av änglar samlas,
ja, för evigt frälsta är!

*4. Halleluja! Halleluja!
Äran tillhör dej, vår Far!
Äran tillhör dej, Guds Lamm, som
hela världens synder bar!
Äran tillhör dej, Guds Ande,
full av nåd och helighet!
Halleluja, halleluja,
heliga Treenighet!


Text: Christopher Wordsworth 1862 (55 år), övers. A.H. 2008

Musik: Arthur Sullivan, alt. Thomas Williams 1890 (21 år)

fredag 21 april 2017

300 Som den gyllne solen bryter

Alt. koral:1. Som den gyllne solen bryter
fram ur tung och kolsvart sky,
regn mot ljus och värme byter
så allt mörker måste fly,
så kom Jesus ur sin grav
och ur dödens djupa hav
upp med seger över döden
ja, med påskdagsmorgonglöden!

2. Tack, du store segerherre,
tack, du livets hjälte god,
som ej döden kunde spärra
in i helvetsmörkrets grop!
Tack för att du nu uppstått
och på själva döden rått!
Denna glädje ingen tunga
på långt när kan rätt lovsjunga.

3. Ligger jag i syndens bojor,
ligger jag i fattigdom,
ligger jag i kalla kojor,
ligger jag betryckt och tom,
ligger jag förhånad, trängd
och av världen utestängd,
ska jag i en grav försvinna,
här är ändå hopp att finna!
¨

4. Du till livet mej ska väcka
med din stora segers kraft.
Om än jorden mej ska täcka,
maskar tära kroppens saft,
eld och vatten sluka mej,
dör jag dock i tro på dej.
Jag till liv ska åter vakna,
ingenting ska jag då sakna.


5. Jesus, ge mej nu den nåden
med din helge Ande god
att med dina trogna gå den
väg som färgats av ditt blod,
så att jag ej nånsin mer
i den avgrund faller ner,
varifrån du upp mej ryckte,
då du döden undertryckte.


6. Tack för änglasångens hälsning!
Tack för livets fasta ord!
Tack för dopets bad till frälsning!
Tack för nådens nattvardsbord!
Tack för dödens bittra ve!
Tack för din uppståndelse!
Tack för himmelen du ger mej,
där i evighet jag ser dej!

Text: Thomas Kingo 1689 (55 år), sv. övers. A.H. 5/12 2015
Musik: Norsk folkmelodi, alt. Johann Schop 1642