söndag 23 juni 2019

222 Mäktigaste Segerhjälte


Alt. koral:


1. Mäktigaste segerhjälte,
lejon utav Juda stam,
bind nu svärdet vid ditt bälte,
träd för allas åsyn fram,
så att hela världen ser:
du är Gud och ingen mer.

2. Herre, hjälp, det går så sakta
med ditt verk på jorden vid.
Få vill rätt din nåd betrakta,
största delen har ej tid.
Världen smädar på allt sätt
Frälsaren från Nasaret.

3. Detta ser du, store Herre,
och kan likväl tiga still!
Den som ond är blir allt värre,
alla lever som de vill.
De som kristna än benämns
för ditt namn i sällskap skäms.

4. Om du detta framgent lider,
att all världen rasar så,
fruktar jag att du omsider
litet för din möda får.
Den du köpt är åter såld
i den förre herrens våld.

5. Visa dej då än på jorden
som en segervinnare,
visa meningen med orden
hela världens Frälsare,
du som uppstått sen du dött
och för alla mänskor blött!

6. Låt av dina läppar flyta
fridens evangelium!
När du låter Moses ryta
så att varje mun blir stum,
bjud Johannes strax gå fram
och predika: Se Guds Lamm!

7. Invig präster som predikar
utav kärlek till din hjord,
olika men ändå lika,
trogna mot ditt eget ord.
Lejon utav Juda stam,
låt ditt uppsåt här gå fram!

8. Ja, låt alla vittnen ringa
Andens gåvor ta emot,
låt din kärlek så oss tvinga
att vi inte räds för hot,
att vi går trots svaghet stor,
talar därför att vi tror.

9. Alla ni som frälsning funnit,
sjung er Herres pris och lov!
Tacka för hans blod som runnit,
stäm nu in med himlens hov!
Skäms ej mer, ni syndare,
vittna om er Frälsare!

10. Hedra denne blodsbrudgummen,
Salems döttrar, på allt vis!
Om ni står i ständig stumhet,
ropar stenarna hans pris.
Låt ej himlens nya sång
blir er gammal, tung och lång!

Text: Lars Thorstensson Nyberg (1720-92), bearb. A.H.
Musik: Svensk 1697

23 Välsignad Gud som har sitt folk förlossat
SAKARIAS LOVSÅNG

1. Välsignad Gud, som har sitt folk förlossat,
har oss besökt och våra bojor krossat!
Han salighetens horn upprättat har
i Davids släkt i dag för alla dar.

2. Vad heliga profeter har förkunnat
för länge sedan, har han nu oss unnat.
Han frälsar oss från fiendernas hot
och ifrån dem som hatfullt står oss mot.

3. Han tänker på förbundets rika gåva,
på den barmhärtighet han velat lova.
Han minns den ed som i förgångna dar
vår fader Abraham han svurit har.

4. Oss alla vill han göra fria, rena
att utan fruktan villigt honom tjäna
i helighet, rättfärdighet och frid
inför hans ögon all vår levnads tid.

5. Han sänt Johannes till att väg bereda
och Israel till Herren Kristus leda,
som bär vår skuld, oss renar i sitt blod.
Ja, Gud är nådig, kärleksfull och god.

6. Rättfärdighetens sol ska uppenbaras
och här för oss i dödens natt förklaras,
på fridens väg oss leda fram till sej.
O Gud i himlen, ära vare dej!Text: Sakarias (Luk. 1:68-79), Lars Stenbäck 1865, bearb. 
Jfr även Marias lovsång och Simeons lovsång.
Musik: Genéve 1542


Ängeln Gabriel och Sakarias:L Stenbäck:

lördag 22 juni 2019

46 Måne och solText: Britt G Hallqvist 1974 (60 år)
Musik: Egil Hovland 1974 (50 år)

63 Genom öde rymder
Alt. melodi:


1. Genom öde rymder
virvlar tom planet.
Varför? Vad skall hända?
Fadern svaret vet.

Allting har en mening,
gåtan har ett svar
hos den Gud som alltid
är och varit har.

2. I hans hjärta svaret
finns, en enfödd Son.
Meningen och planen
kommer utifrån.
Allting har…

3. Ljus från himlen strålar
som ett kärlekssvar,
och när Herren ropar
lyser solen klar.
Allting har…

4. Havet viker undan,
örter går i blom.
Djur i solen leker,
dygnen växlar om.
Allting har…

5. Utav lera formar
Gud en härlig kropp.
Anden föder livet,
människan står opp.
Allting har…

6. Som en bild av Faderns
kärlek står de där,
Adam och hans Eva
Faderns avbild är.
Allting har…

7. Genom dem skall livet
ständigt strömma ut
dit där kärleksljuset
inte fanns förut.
Allting har….

8. Faderns Son är planen,
han är meningen.
och i honom finner
varje mänska den.
Allting har….

9. Faderns plan blev fullföljd,
när hans hjärtas Ord
människa bland mänskor
blev på sargad jord.
Allting har…

10. I vårt liv skall planen
också ta gestalt,
när i våra hjärtan
Faderns Son blir allt.
Allting har en mening,

gåtan får sitt svar
hos den Gud som alltid
är och varit har.


Text: Christian Braw, publ. med tillstånd
Musik: Friedrich Filitz 1847 (43 år), alt. fransk folkmelodi

fredag 21 juni 2019

460 Vi tackar dej, vår Fader kär
1. Vi tackar dej, vår Fader kär,
för sommarns sköna dar,
då allting om dej vittne bär,
som liv och anda har.
De tusen, tusen fåglars sång,
de sköna blommors skrud
och ängens grönska, bäckens språng
lovsjunger dej, o Gud.

2. Och skog och sjö i solens sken,
så sköna jag dem ser!
Där glittrar varje blad på gren
och varje våg där ler.
Min tanke då mej gärna bär
bort till ett fjärran land,
där det en evig sommar är
på Jordans andra strand.

3. När jordisk fägring, jordiskt ljus
vårt öga gläder så,
hur blir oss ej i fridens hus,
vårt rätta hemland då,
där livets träd vid livets älv
beständigt gröna står,
där solen är vår Herre själv,
som aldrig från oss går!


Text: Olga Kullgren, ngt bearb. 2012
Musik ("Ellacombe"): Würtemberg 1784

torsdag 20 juni 2019

458 All världen nu sej gläder
1. All världen nu sej gläder
i ljuvlig sommartid.
Se, hur i högtidskläder
nu skimrar berg och lid!
Se hur i solens strålar,
i färger utan tal,
nu blomstersmyckad prålar
var skog, vart berg, var dal!

2. Hör harposträngar klinga
och flöjters klara ton!
Hör änglaröster bringa
oss bud ifrån Guds tron!
Så må vi alla sjunga
vår sång med helig fröjd
och prisa med vår tunga
vår Gud i himlens höjd!

Text: Elias Beckman 1868
Musik: Johann Steurlein 1575 (29 år)

tisdag 18 juni 2019

385 Morgonstund har guld i mun1. Morgonstund 
har guld i mun,
för natten Gud vi lovar!
Han har oss lärt i Jesu namn,
att liksom barn i modersfamn
vi djupt och sött får sova.

2. Morgonstund 
har guld i mun,
vi till vårt verk får ila,
som fågeln glad ur skog och vång
sej svingar med sin morgonsång,
pånyttfödd av sin vila.

3. Morgonstund 
har guld i mun,
med glädje får vi börja.
Till glädje blir var stund och dag
som levs till Herrens välbehag,
om än vi måste sörja.

4. Gå då fritt,
envar till sitt!
På nåden får vi bygga!
Ja, vi får lust och lycka till
att göra gagn som Gud det vill,
när nåden gör oss trygga.

5. Sol sin led
går upp och ned,
i ljuset vill vi vandra.
Gud give, att vi värma må
som himlens ljus, om än så små,
i kärlek till varandra.

Text: Nikolaj Frederik Severin Grundtvig, övers.
Musik: Thomas Laub