måndag 13 november 2017

373 Vänta på Herren
Vänta på Herren, hans dag är nära,
vänta på Herren, ja, vaka och be.

Inga kommentarer: