tisdag 22 september 2015

503 Det var en man, vars giriga håg
1. Det var en man vars giriga håg
ej aktade svett och möda,
allenast han vart ögonblick såg
sitt gods förökas och flöda.
Hans borg blev full
av silver och gull,
hans lador ej rymde hans gröda.

2. Han sade då med innerlig fröjd:
"Min levnads ro jag tillagar,
jag äta må och dricka förnöjd
och leva som mej behagar:
i många år
mitt goda förslår
till glädje och goda dagar."

3. Men Herren bjöd: "Du dåre, i natt
du samlas till dina fäder,
ditt överflöd, din hopade skatt
ej mer dej båtar och gläder."
Och dåren föll;
ej mer han behöll
än fyra multnande bräder.

4. Så har det gått, så skall det ock gå,
besinna det, unga och gamla.
En timlig lott kan inte bestå,
en jordisk hydda skall ramla.
Ja, lär er här 
hur vanskligt det är
att bättre skatter ej samla!

5. För egen törst, för kläder och glans,
i otid ej våndas och bäva.
Nej, kristna! först Guds rike och hans
rättfärdighet eftersträva!
Mot himlen, där 
vår rikedom är,
vårt hjärta alltid må stäva!

6. Och han, som där oss ämnar ett arv,
det ingen ifrån oss kan skilja,
ja, han som när den ringaste sparv
och kläder den minsta lilja,
sitt bröd oss ger
att dela med fler,
allt efter sin nådiga vilja.

Text: Johan Olof Wallin, ngt bearb. 2012
Musik: Per Ulrik Stenhammar

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hej

Det står "om dig" att du är socialliberal. Det är väl ungefär samma som kommunist?

Är inte liberalism/socialism politiska vapen för att lösa allts integritet, i namn av "tolerans"? Jo, klart det är.

Degenerera och skingra allt som defginieras av gränser. Det är liberalismen (marxismens mål).

Allt är upp och ned. Hur kommer det sig att kyrkan idag står i främsta ledet för att förstöra man, kvinna > familjen - osv?

Andreas Holmberg sa...

Socialliberal = kommunist? Tror inte det, nej. Men visst är Runebergs psalm skarp mot oss rika - precis som Jesus´ undervisning är det.