lördag 19 januari 2013

525 Vid Sykarsbrunnen Jesus satt

Alt. melodi:1. Vid Sykarsbrunnen Jesus satt
en gång, av vägen trött och matt.
Till brunnen kom en kvinna då,
att vatten i sin kruka få.
Förstod du den himmelska skatten
och kände du främlingen väl,
du bad om det levande vatten
som släcker all törst i din själ.

2. Hon visste ej att Jesus var
den Kristus Gud oss lovat har.
Hon såg en fattig främling blott,
som långt i dagens hetta gått.
Förstod du den himmelska skatten...

3. Men Jesus öppnar då sin mun
och talar om en Livets brunn,
vars vatten evigt liv oss ger
och gör att vi ej törstar mer.
Förstod du den himmelska skatten...

4. Förundrad frågar kvinnan då
om hon det vattnet ej kan få,
för hur av världens brunnar än
hon druckit, törsten kom igen.
Förstod du den himmelska skatten...

5. Då flödar fram en källa klar
ur Jesus´ kärleksfulla svar,
vars budskap kvinnan tror. Och se,
nu känner hon sin Frälsare!
Förstod du den himmelska skatten...


Text: Gammal läsarsång, fritt efter Joh. 4  Ngt bearb. A.H. 2009
Musik: Okänd, alt. A.H. 2008

Inga kommentarer: