lördag 1 december 2012

232 Bered en väg för Herren

Alt. koral från Boda: 


OBS! Bearbetad form! För den obearbetade texten, se SvPs1986 nr 103!


1. Bered en väg för Herren,
berg, sjunk, och djup, stå opp!
Han kommer, han som fjärran
var sedd som världens hopp.
Rättfärdighetens förste,
av Davids hus den störste.
Välsignad vare han,
som kom i Herrens namn!

2. Guds folk, för dej han träder 
som evig konung opp.
Strö palmer, bred ut kläder,
sjung ditt uppfyllda hopp.
Guds löften är ju sanna,
nu ropa: Hosianna!
Välsignad vare han,
som kom i Herrens namn!

3. Gör dina portar vida
för Herrens härlighet.
Se, folken kring dej bidar
att nå din salighet.
Kring jordens länder alla
ska denna lovsång skalla:
Välsignad vare han
som kom i Herrens namn!

4. Ej kommer han med härar
och ej med ståt och prakt,
dock ondskan han förfärar
i all dess stolta makt.
Med Andens svärd han strider
och segrar när han lider.
Välsignad vare han
som kom i Herrens namn!

5. O folk, från Herren viket
i syndig lust och flärd,
märk väl, det helga riket
ej är av denna värld,
ej av dess vise funnet,
ej av dess hjältar vunnet.
Välsignad vare han
som kom i Herrens namn!

6. Den tron som han bestiger
är i hans Faders hus.
Det välde han inviger
är kärlek blott och ljus.
Hans lov av späda munnar
blott nåd och frid förkunnar.
Välsignad vare han
som kom i Herrens namn!Text: Frans Michael Franzén 1812, 1817 (40, 45 år), bearb. A.H. 2016
Musik: Svensk variant av tysk folkmelodi 1693, alt. dalakoral från Boda

Vår mest "obligatoriska" adventspsalm, åtminstone de första stroferna. Psalmen utgavs, precis som flera andra av Franzéns bästa psalmer, i häftet Prof-Psalmer 1812, som han utgav tillsammans med Johan Olof Wallin. Efter Litteratur-Tidningens kritik av den första versionen gav Franzén sin adventspsalm en delvis ny form i Stockholms-Posten 10.6.1817. Innan dess hade omkvädet presensform, precis som övriga delen av verserna.

Britt G Hallqvist försökte på 1980-talet återinföra presensformerna i omkvädet, samtidigt som hon föreslog att psalmen skulle börja: "Bered en väg för Herren! Berg, sänk er, djup, stå opp!" Men det blev ett fasligt liv, och psalmen fick stå som den står. Nu gör jag ett liknande försök själv.

Den sista strofen av psalmen ströks 1986 eftersom dess inledning inte ansågs stämma med de faktiska förhållandena. Jag låter den förbli struken och hoppas att alla de sex kvarvarande stroferna ska sjungas desto oftare:

Jerusalem är öde,
dess tempel fallit ner,
dess präster äro döde,
dess spira är ej mer,
men Kristi rike varar
och sig alltmer förklarar.
Välsignad vare han
som kom i Herrens namn.

Melodin förekommer 1694 i Riddarholmskyrkans handskrivna koralbok och finns i 1697 års koralbok till en måltidspsalm ("När vi blivit glada och mätta / utav ditt rika lån"). Men omkvädet ansluter sej till en handskrift från senare delen av 1700-talet, bevarad i Ovikens kyrka i Jämtland.

F M Franzén:
Frans Michael Franzén porträtterad 1823 av Johan Gustaf Sandberg

Inga kommentarer: