onsdag 28 november 2012

586 Mitt hopp är byggt i evighet


1. Mitt hopp är byggt i evighet
på Herren, vår rättfärdighet.
Ej något eget bär jag fram
men litar helt på Jesu namn.
På klippan Kristus står mitt hus,
han är mitt fäste och mitt ljus,
allt annat flyr i stormens brus.

2. När jag är trött och i beråd
jag finner vila i hans nåd.
När stormen yr kring strand och skär
har jag mitt säkra fäste där.
På klippan Kristus står mitt hus...

3. Hans löftesord, hans blodsförbund,
det bär mej till min sista stund.
När varje jordiskt hopp förgår
är han mitt hopp, och han består.
På klippan Kristus står mitt hus...

4. När jag hör domsbasunens ljud,
låt mej bli funnen i dej, Gud,
stå klädd i din rättfärdighet,
få prisa dej i evighet.
På klippan Kristus står mitt hus...


Text: Edward Mote 1834, övers. A.H. 2003

Musik: William Bradbury

1 kommentar:

Zack sa...

Jag satt och skrev underlag till predikan över liknelsen om byggarbeterna och berggrunden, och kom då på en jättebra sång ur The Christian Harmony, My hope is built on nothing less than Jesus blood and righteousness. Och jag tänkte, det vore så skönt och få sjunge den sången, kan det finnas en svensk översättning? Vips, hittar jag den här som du gjort. Så välsignat, tack för det! /Zack