fredag 13 juli 2012

652 Lovsjung nu, alla länder, Gud
1. Lovsjung nu, alla länder, Gud
och prisa högt med jubelljud
den som all världens grund har lagt
och ännu håller allt vid makt.

2. Hans tron är hög, hans namn är stort,
dock till sitt folk han oss har gjort
och drar oss närmare till sig
var dag i kärlek innerlig.

3. Så träd till Herrens portar fram
och sjung hans lov, var jordens stam.
Sjung i Guds helgedom hans pris,
ty han är ensam god och vis.

4. Hur livets dagar än må fly,
hans godhet är var morgon ny.
Hans ord är ljuset på vår stig,
hans nåd förblir evinnerlig.

Text (=finl.sv. psb 1986 nr 283): Théodore de Béze (Beza) 1562 (43 år) efter Psalt. 100, Alfons Takolander 1927 (52 år)
Musik: Lois Bourgeois 1551 (41 år)

Inga kommentarer: