fredag 13 juli 2012

482 Led mej, Gud (Lead me, Lord)

//: Led mej, Gud,
led mej i rättfärdighet,
låt mina ögon se din väg ://
//: Ty endast du, Gud, endast du
låter själen få ro och trygghet ://


Text: David (Psalt. 5:9, 4:8)
Musik: Samuel Sebastian Wesley (1810-1876)

Inga kommentarer: