lördag 7 juli 2012

588 Gud är trofast - vare det din borgen
1. Gud är trofast, vare det din borgen
för var dag och stund som än går in!
Gud är trofast under glädjen, sorgen.
Du får vara hans och han är din.
Gud är trofast, han ska undanröja
alla nät och snaror för din fot.
Gud är trofast, ska dej stärka, höja,

stödja, rädda undan stormens hot.

2. Gud är trofast, alla otrosdimmor
ska han lyfta, skingra, jaga bort.
Gud är trofast, nådens ljusa strimmor
genombryter molnen inom kort.
Gud är trofast, forntid, nutid, framtid
lyses upp utav hans trofasthet.
Gud är trofast, säg det till din samtid!
Gud är trofast, sjung i evighet!


Text: Peter Lundén 1884 (35 år), ngt bearb. (v. 1)
Musik: P Lundén 1884


P Lundén:
img201111/122825.jpg

Inga kommentarer: