torsdag 14 januari 2010

846 En handsbredd är vår levnads mått
VID INVIGNING AV KYRKOGÅRD

1. En handsbredd är vår levnads mått,
vår livstid är förgänglig.
Vi är som vind och skuggor blott,
vår rikedom
fåfänglig.
Vi inom kort
skall bäras bort
att djupt i jorden gömmas.

2. I denna jord, varpå vi står,
skall dödens säde myllas.
Ja, när vår egen grav vi får,
skall just på oss uppfyllas
vår Herres ord:
"Du kom av jord,
och jord skall du bli åter."

3. Men som det korn som sås i mull
står upp i vårlig knoppning,
så skall det här för Jesu skull
bli sått på en förhoppning,
att ny vår kropp
en gång står opp
att oförgänglig leva.

4. Må marken, som vi nu i tro
skall till Guds åker viga,
omhägnas av en ostörd ro,
må världens larm här tiga.
Inom dess port
en fridens ort
i liv och död vi finne!

5. Må sorg som följt de döda hit
få himmelsk tröst erfara
och tårat öga lyftas dit,
där ingen gråt skall vara!
Må vi till sist,
o Jesus Krist,
hos dig få alla mötas!Text: Bernhard Risberg 1902 (40 år), bearb. A.H. (40 år) sommaren 2010 (vid invigningen av ny kyrkogårdsdel i Hanebo församling) och 2011.
Musik: Darmstadt 1698 ("Du bar ditt kors")

Inga kommentarer: