måndag 1 februari 2010

169 Detta är den dag då Herren grep inDetta är den dag då Herren grep in,
detta är den dag då Herren grep in.
Så låt oss på den jubla och vara glada,
för detta är den dag då Herren grep in.

Text: Psalt. 118:24
Musik: Okänd (ur Halleluja 1986)
[Ev. upphovsrättsinnehavare torde höra av sej till andreas.holmberg@skutan.eu]

Inga kommentarer: