måndag 1 februari 2010

170 Himlens gryningsljus

1. Himlens gryningsljus
fyller kyrkans hus.
Evighet med tiden blandas,
själen lever och kan andas.
Bördorna lyfts av,
sänks i dopets grav.

2. Denna plats är till
just för dej som vill
finna Gud, få tro och mogna.
Han är här bland sina trogna
med sitt goda ord
och sin vänskaps bord.

3. Det som Herren ger
här är mycket mer
än vad Mose kunde tänka,
när han såg Guds moln sig sänka.
Här är mer ändå
än på krubbans strå.

4. Detta är Guds höjd.
Längtan, tro och fröjd
här med helig bävan enas.
I försoningsblodet renas
vi och blir ett hus
för Guds väsens ljus.


Text: Christian Braw [publ. med tillstånd]
Musik: Adam Drese 1698 (78 år)

Inga kommentarer: