måndag 1 februari 2010

168 Detta är dagen som Herren har gjort1. Detta är dagen som Herren har gjort,
den ska oss alla berika!
Han har idag öppnat himmelens port;
det ska var söndag predika!
Ty i dess heliga timmar
härlig ur graven Guds Ord uppstod,
nådig till oss kom Guds Ande god,
därför ska klockorna ringa.

2. Herre, i ljuset från Ordet oss ställ,
så att du ensam får äran.
Då ska vi prisa dig nu och i kväll,
jubla till satans förfäran.
Läk nu där han har gjort skada,
gör evangelium för oss stort:
detta är dagen som du har gjort,
må vi på den vara glada!


Text: N.F.S. Grundtvig efter Psalt. 118:24, övers. A.H. 1989, 2007, 2010

Musik: Ludvig Mathias Lindeman

Inga kommentarer: