måndag 18 januari 2010

709 Gud, hjälp oss i vår svåra strid1. Gud, hjälp oss i vår svåra strid,
när vi av satan sållas,
att vi i frestelsernas tid
av dig må uppehållas!
Vår egen kraft är alltför svag,
vi lider ofta nederlag
när vi på den förtröstar.

2. Du ser vår hjälplöshet och nöd
i vår anfäktnings timma.
Vi ser blott undergång och död
och ingen hoppets strimma.
Kom Jesus, du som frestad var!
Du som i striden vunnit har
kan i all nöd oss hjälpa.


Text: Hans Hallebo

Inga kommentarer: