måndag 18 januari 2010

705 Hämta er styrka hos Herren

Hämta er styrka hos Herren,
hämta er styrka hos Herren och hans oerhörda kraft.
Tag frälsningens hjälm
och Andens svärd som är Guds ord,
som är Guds ord.
Gör det under åkallan och bön
och be i er ande varje stund,
och be i er ande varje stund.
Hämta er styrka hos Herren,
hämta er styrka hos Herren och hans oerhörda kraft,
och hans oerhörda kraft.

Text: Paulus (Ef. 6:10,17-18)
Musik: Elisabeth Edström

Inga kommentarer: