måndag 18 januari 2010

725 Hör du till Jesu vänner1. Hör du till Jesu vänner,
men här i tiden känner
betryck och sorgsenhet,
tag till dig löftesorden
de trogna här på jorden
har fått till tröst och salighet.

2. Var dag tills livet slutar
i tro du får dig luta
tätt intill Jesu bröst.
Med dem han lovat vara
som är Guds barnaskara,
de får som lyssnar till hans röst.

3. I livet här på jorden
du stava får på orden:
"Min nåd för dig är nog."
Den nåden Jesus vunnit
med blodet som har runnit,
när på ett kors han för dig dog.

4. Minns hur en Guds apostel
av plågor lida måste
när Satans ängel slog.
I bön tre gånger gick han
till Herren och så fick han
det svaret: "Herrens nåd är nog."

5. Den lagen är gudomlig
att kraften blir fullkomlig
i själva svagheten.
Gud vill oss här bevara
för högmods stora fara,
så "nåd är nog", han säger än.

6. Vad än dig sker i livet
är löftet till dig givet:
det går den trogne väl.
Vad svårt dig än kan hända,
skall Herren för dig vända
allt till det bästa för din själ.


Text: Hakon Långström 1986 (40 år)
Musik: Heinrich Isaac o 1500 (50 år)

Inga kommentarer: