söndag 16 december 2007

Tillsammans i världen

352 Bevara, Gud, vårt fosterland!
Håll över det din starkhets hand
och var dess hägn i strid som frid,
i sorgens som i glädjens tid.

Gud, skydda detta kära land,
från sjö till sjö, från strand till strand.
Sänk över det din milda vård,
som sommardagg på rosengård.

Välsigna varje trofast själ,
som önskar det av hjärtat väl,
men slå vart ondskans uppsåt ned,
som vill dess fall och stör dess fred.

Låt det få bli och vara ditt,
befolkat, tryggat, glatt och fritt,
på kärlek bördigt som på råd
och uppfyllt av din Andes nåd.

Du hjälpte det ur mörker opp
liksom en blomma ur sin knopp
så låt det ock till tidens slut
uti ditt ljus få vecklas ut.

Det ljuset är ditt helga ord,
en sol för himmel och för jord.
Giv att det klart här lysa må
och aldrig mer ifrån oss gå.

Text: J L Runeberg


353 Gode Gud, välsigna maten.
Amen.


354 I Jesu namn till bords vi går,
välsigna, Gud, den mat vi får,
och hägna med din milda hand
i nåd vårt hem och fosterland.

2. För mat och dryck vi undfått här
dig vare pris, o Fader kär!
Oss alla av det brödet giv
som skänker världen evigt liv.


355 O du som mättar liten sparv,
välsigna maten, Gud!


356 Tack, o Gud, att du ger oss mat,
tack, o Gud, att du ger oss mat,
tack, o Gud, att du ger oss mat
just där vi är.
Halleluja, prisa Gud,
halleluja, prisa Gud,
halleluja, prisa Gud
just där vi är.
Amen!

Inga kommentarer: