söndag 16 december 2007

Efterföljelse - helgelse

340 Frälsare, tag min hand,
fostra mig så
att jag i dina spår
alltid må gå.
Herre, för varje dag
mig till ditt hjärta drag,
att i din sanning jag
fast måtte stå.

2. Klippan som brast för mig
vatten mig ger,
manna för varje dag
än faller ner.
Jesus mig håller kär,
omsorg om mig han bär.
Ja, uti allting här
kärlek jag ser.

3. Jesus, i dina spår
följa jag vill.
Låt mig i lust och nöd
höra dig till.
Vad kan jag önska mer?
Du som behovet ser,
allt vad mig fattas ger
- mera därtill!

Text: C S Robinson 1862, Fredrik Engelke 1883, bearb.
Musik: L Mason 1856341 Giv mig den tro som skådar dag
där världens ögon blott ser natt,
den tro som söker Guds behag
och på hans vägar vandrar glatt,
den tro som offrar världens glans
för äran av att vara hans.

Text: W Pearson 1884, E Booth-Hellberg 1897342 Herre, med kraft ifrån höjden bekläd mig.
Jag är så kraftlös och svag i mig själv.
Låt mig ej gå dit ej du kan gå med mig,
led mig till nådens och sanningens älv.

2. Stilla min törst med det levande vatten,
varav ej världen det ringaste vet.
Var mig en skinande eldstod om natten,
var mig en molnstod när dagen är het.

3. Var mig ett värn emot synden och flärden,
var mig ett fäste där trygg jag kan bo.
Låt mig ej söka min lycka i världen,
låt mig ej söka i världen min ro.

4. Du är den flödande salighetsbrunnen,
du är den levande källan för mig,
du är min glädje - av dig blev jag funnen,
allt jag behöver, det har jag i dig.

Text: Lina Sandell-Berg 1859, bearb.
Musik: Ur Ungdomsstjärnan 1901343 Jag vet en väg som leder till himlens sköna land.
Väl går den genom mörker och prövningar ibland,
men till den ljusa staden den ändå säkert bär.
/: Den vägen Jesus är :/

2. Jag vet en frid som varar när annat allt förgås.
För guld den kan ej vinnas, för pengar inte fås.
Den är en dyrbar gåva från Gud, vår Fader kär.
/: Den friden Jesus är :/

3. Jag vet en kraft som helar min ande, själ och kropp,
som skänker ro och vila, ger läkedom och hopp.
Den ger mig mod att leva i denna mörka värld.
/: Den kraften Jesus är :/

4. Jag vet ett mål så härligt, som väntar ovan skyn,
och snart den slöjan brister, som dolt det för min syn.
Med blicken fäst vid Jesus jag löper framåt här.
/: Det målet himlen är :/

Text: H Elmers 1894, ngt bearb.
Musik: A G Sjöblom344 Jesus, min Herre, dig vill jag älska,
du som i döden älskade mig.
/: Dig vill jag lyda, dig vill jag tjäna,
giva mig villigt, Herre åt dig. :/

2. Giv mig, o Jesus, mer av ditt sinne,
gör mig barmhärtig, ödmjuk och mild.
/: Giv mig mer kärlek, mod att försaka,
djupt i mitt hjärta prägla din bild. :/

3. Tag mina händer, tag mina fötter,
öga och öra tag, Herre kär.
/: Hela mitt hjärta vill jag dig giva,
Jesus, min Herre, din blott jag är :/

Text: Joel Blomqvist 1879
Musik: Joel Blomqvist 1879


345 Led, milda ljus, ibland de mörka snår,
led du mig fram!
Långt från mitt hem i dunkel natt jag går,
led du mig fram!
Styr varje steg, jag vill ej se min stig
så långt förut; ett steg är nog för mig.

2. Jag vill ej längre egna vägar gå,
led du mig fram!
O ljus av Gud, låt mig din klarhet få,
led du mig fram!
Mörk är den tid jag varit världens vän,
men nu bakom för alltid ligger den.

3. O herde kär, mig skydda med din stav,
led du mig fram,
fram genom öknar, över berg och hav -
led du mig fram!
Släpp mig ej mer att gå på egen hand,
då når jag aldrig löftets sköna land.

4. Se, snart skall nattens dunkla skuggor fly
från öknens stig
och änglar le ur rosig morgonsky
med fröjd mot mig.
Då skall min frälsta själ i evighet,
o Gud, lovsjunga din barmhärtighet!
Text: J H Newman, Erik Nyström, Carl Boberg, A.H.
Musik: Charles Purday346 Lev för Jesus, intet annat
är dock värt att kallas liv.
Åt den vännen framför andra
hjärtats första kärlek giv.

2. Lev för Jesus, världens tävlan,
rykte, rikedom och glans
skänker aldrig åt din ande
ens en timmes frid som hans.

3. Lev för Jesus - giv åt honom
livets sköna vårdag, men
giv ock sommarns kraft och styrka
och den sena hösten än!

4. Giv dig helt, ty det begär han,
själv han gav sig helt åt dig,
när han fattig och föraktad
gick här nere korsets stig.

5. Giv dig helt och vet att ingen
än förlorat däruppå!
Lev för Jesus, tills du salig
in uti hans ro får gå.

Text: Lina Sandell-Berg 1873
Musik: T Söderberg 1877347 Mer helighet giv mig, mer mildhet, o Gud,
mer sorg över synden, mer lust för ditt bud,
mer tjänande kärlek, som ej söker lön,
mer tro på min Jesus, mer kraft i min bön.

2. Mer tacksamhet giv mig, mer saktmodigt sinn´,
mer iver att söka din ära, ej min,
mer smärta med Jesus, mer fröjd av hans tröst,
mer styrka att lida, mer frid vid hans bröst.

3. Mer tålamod giv mig, mer salighetshopp,
att frigjord från världen mot målet se opp.
Mer uthållig gör mig, på frukter mer rik,
mer redo för himlen, mer, Jesus, dig lik.

Text: P P Bliss 1873 ca, L Lundequist 1889, ngt bearb.
Musik: Norsk-svensk folkmelodi348 Mera om Jesus, Gud, mig lär,
mer av hans nåd min längtan är,
mer av hans kärlek hjärtat giv,
mer av hans kraft i vardagsliv.
Mer, mera av Jesus,
mer, mera av Jesus,
mer av hans kärlek hjärtat giv,
mer av hans kraft i vardagsliv.

2. Mera om Jesus! O min Gud,
lär mig förstå hans helga bud.
Helige Ande, lär mig se
mer av vad Jesus har att ge.
Mer, mera av Jesus...

3. Mera om Jesus, ständigt mer,
tills jag för evigt honom ser
och med de heliga en gång
evigt får sjunga Lammets sång.
Mer, mera av Jesus...

Text: E E Hewitt 1887, V Witting 1895, bearb.
Musik: J R Sweney 1887349 Min Jesus, du vill skänka ro,
så giv den då åt mig!
Ack, giv mig ro ifrån mig själv
och giv mig allt i dig!

2. Mitt gamla jag - hur strävar det
i oavlåtlig strid
att komma mellan mig och dig
och röva bort min frid.

3. Jag längtar efter helig ro
och segerkraft jämväl.
O Herre, härska du i mig
till ande, kropp och själ!

4. Uti din hand jag lämnar mig,
och verket framgång får,
ty vem kan verka så som du,
Allsmäktig Gud, förmår?

5. Så sköt mig du, tills evigt ljus
för själen bryter fram,
och jag skall mättas - lik till sist
din egen bild, Guds Lamm!

Text: E H Hopkins, Anna Ölander350 Utrannsaka mig, min Gud,
Herre, känn mitt hjärta,
pröva mig och visst förnim
huru jag det menar,
och se nådigt till om jag
på en ond väg vandrar.
Led mig då, o Herre, du
på den goda vägen.

Text: Psalt. 139:23-24 (=PoS 689)
Musik: G Wennerberg 1869351 Älska storligen varandra,
syskon, det är Herrens bud!
Ej i ord blott, men av hjärtat
ty så älskar Herren Gud!
Den som ej sin broder älskar
vandrar kvar i mörkret än
och går främmande för honom
som är själva kärleken.

2. Älska storligen varandra,
ty vår Gud med välbehag
ser på barnen, när att älska
är dem alla lagars lag.
Änglarna ock lyster skåda
när Guds barn, i kärlek ett,
nu i Herrens fruktan delar
med varandra ljuvt och lett.

3. Älska storligen varandra,
kära syskon, utan list!
Älska rent och varmt och trofast!
Kärlek både först och sist!
Kärlek, denna gudalåga,
brinna skall i evighet.
Den skall ock därhemma bliva
summan av vår salighet.

Text: Joel Blomqvist

Inga kommentarer: