söndag 16 december 2007

Skuld - förlåtelse

286 Den rätt på dig, o Jesus, tror
hans sällhet är osägligt stor.
Vår ende medlare du är,
i dig vår Fader har oss kär.

2. Den lösen som åt Gud du gav,
din ångest, pina, död och grav,
de kommer mig till godo så,
att jag kan trygg för Gud bestå.

3. Ej större nåd mig hända kan,
än när av dig, min löftesman,
jag all min skuld så gäldad ser,
att den mig ej fördömer mer.

4. För mig Guds lag du uppfyllt har,
när du till döden lydig var.
Du av din fullhet allt beskär,
när din i tron jag vorden är.

5. Jag vinner barnaskap och frid
och tillgång till min Fader blid,
och när från denna värld jag går
Guds rikes arv jag vänta får.

6. Men, Herre Jesus, jag är svag:
o stärk mig, led mig dag från dag
och hjälp att jag din stora nåd
ej bruka må till överdåd.

7. Fullborda själv ditt verk i mig
och drag mig närmare till dig
och låt mig sist på änglars vis
dig prisa få i paradis.

Text: Anders Nohrborg 1767 Musik: Svensk 1697


287 Ej silver, ej guld har förvärvat mig frälsning,
ej jordiska skatter har friköpt min själ.
Nej, blodet på korset är priset jag kostat,
den enfödde Sonen gavs ut för mitt väl.
Friköpt jag är, men ej med silver,
återlöst, men ej med guld.
O vilket pris: med dyra blodet
han betalat all min skuld.

2. Ej silver, ej guld har mitt skuldbrev utplånat,
nej, därtill min skuld var för stor och för svår.
Men blodet på korset den kunde borttaga,
blott däri förlossning från synden jag får.
Friköpt jag är...

3. Ej silver, ej guld kunde då jag var fjärran
mig tillträde vinna till Gud och hans nåd.
Men blodet på korset det förde mig nära,
vad djup och vad höjd i den Eviges råd!
Friköpt jag är...

4. Ej silver, ej guld kan förskaffa mig ingång
till himlen, som synden mig utstängt ifrån.
I blodet på korset försoning dock finnes
och hem kommer Faderns förlorade son.
Friköpt jag är...

Text: J M Gray 1900, Anna Ölander 1908, bearb.
Musik: D B Towner 1900288 Från Frälsaren på korsets stam
ljus faller på min dräkt,
då träder syndens fläckar fram,
jag blir med rövarn släkt.
Men han som var mot rövarn god,
han tvår mig snövit i sitt blod.
Så helt förlåter Gud,
så helt förlåter Gud.

2. Min synd låg mellan mig och Gud,
så hög som bergets kam,
och hindrade mitt böneljud
att nå till Herren fram.
Då kastar Gud bakom sin rygg
all synden min, nu är jag trygg.
Så helt förlåter Gud,
så helt förlåter Gud.

3. Mitt hjärtas svåra plågoris,
som tuktade så hårt,
min synd, som jag på intet vis
själv kunde driva bort,
så fjärran är, så Skriften lär,
som öster ifrån väster är.
Så helt förlåter Gud,
så helt förlåter Gud.

4. I havets djup min synd blev sänkt,
o evangelium!
Det är som hade Herren tänkt:
jag vill se ut ett rum,
där synd kan stängas in så väl
att aldrig mer den når din själ.
Så helt förlåter Gud,
så helt förlåter Gud.

5. Som monen flyr för solens sken
och ej en sky blir kvar,
som himlen strålar klar och ren
där nyss blott töcken var,
så plånar Gud all synden ut
och gör på all min vånda slut.
Så helt förlåter Gud,
så helt förlåter Gud.

Text: Kämpe Gleerup 1913
Musik: Artur Erikson 1955289 Han har kastat alla mina synder bak sin rygg.
Han ser dem aldrig mer,
han ser dem aldrig mer.
Han har kastat alla mina synder bak sin rygg.
Han ser dem aldrig mer.

2. Såsom öster är från väster är de långt från mej,
är de långt från mej,
är de långt från mej.
Såsom öster är från väster är de långt från mej,
han ser dem aldrig mer.


290 Rättfärdighet i Jesu blod,
det skatten är och kronan min.
Ej finns en skönare klenod:
så prydd jag går i himlen in.

2. Med denna krona, denna skrud,
som Jesus mig förvärvat har,
jag vågar nalkas himlens Gud
som mig av nåd till barn upptar.

3. Och denna sällhet övergår
all jordisk lyckas tomma glans,
och intet, intet likhet får
med Jesus Krist och bruden hans.

4. O skulle jag nu lyssna till
all världens hot och svek och list,
som endast mig bedraga vill
och rycka mig från Jesus Krist?

5. Nej, i all tid och evighet
jag hör dig, Herre Jesus, till.
Jag litar på din trofasthet,
att du mig aldrig släppa vill.

6. Din död, o Jesus, är mitt liv,
din kärlek är min salighet.
Nu kraft och nåd mitt hjärta giv
och liva det till tacksamhet!

7. O, komme snart den sälla tid
då bojan brister och jag får
i dina armar njuta frid
i evighetens jubelår!

Text: Maria Lundell, ngt bearb. Musik: Sophie Dedekam ("Nu är det pingst"), alt. "Se, Jesus är ett tröstrikt namn


291 Som en härlig gudomskälla,
rik och mäktig, djup och stor,
är den kärlek, nåd och sanning
som i Jesu hjärta bor.
Han har öppnat pärleporten,
så att jag kan komma in.
Genom blodet har han frälst mig
och bevarat mig som sin.

2. En gång som en jagad duva,
som en sårad hjort jag var,
men ett djupt förkrossat hjärta
Jesus ej förskjutit har.
Han har öppnat pärleporten...

3. Under över alla under!
Allt förlät han mig en gång.
Om hans underbara godhet
glad jag sjunger nu min sång.
Han har öppnat...

4. När en gång i livets morgon
till den gyllne port jag når,
då för Jesu stora kärlek
ock för mig den öppen står.
Han har öppnat...

Text: F Bloom 1917 (=SvPs 235)
Musik: A Dulin före 1917


292 Så finnes nu ingen fördömelse
för dem som är i Kristus Jesus.
Så finnes nu ingen fördömelse
för dem som är i Jesus Krist.
/: Ty livets Andes lag har i Kristus gjort mej fri
från syndens och dödens lag :/
Så finnes nu ingen fördömelse
för dem som är i Kristus Jesus.
Så finnes nu ingen fördömelse
för dem som är i Jesus Krist.

Text: Rom. 8:1-2
Musik: Eva CronsioeInga kommentarer: