söndag 16 december 2007

Advent

137 Bana väg för Herren, din Gud,
bana väg för Herren, din Gud.
Gör hans stigar raka,
gör hans stigar raka,
bana väg för Herren, din Gud.


138 Bereden väg för Herran,
berg, sjunken, djup, stån opp!
Han kommer, han som fjärran
var sedd av fädrens hopp.
Rättfärdighetens förste,
av Davids hus den störste.
Välsignad vare han,
som kommer i Herrens namn.

2. Guds folk, för dig han träder,
en evig konung opp.
Strö palmer, bred ut kläder,
sjung ditt uppfyllda hopp.
Guds löften äro sanna,
nu ropa: hosianna!
Välsignad vare han,
som kommer i Herrens namn.

3. Gör dina portar vida
för Herrens härlighet.
Se, folken kring dig bida
att nå din salighet.
Kring jordens länder alla
skall denna lovsång skalla:
Välsignad vare han
som kommer i Herrens namn.

4. Ej kommer han med härar
och ej med ståt och prakt,
dock ondskan han förfärar
i all dess stolta makt.
Med Andens svärd han strider
och segrar när han lider.
Välsignad vare han
som kommer i Herrens namn.

5. O folk, från Herren viket
i syndig lust och flärd,
giv akt, det helga riket
ej är av denna värld,
ej av dess vise funnet,
ej av dess hjältar vunnet.
Välsignad vare han
som kommer i Herrens namn.

6. Den tron som han bestiger
är i hans Faders hus.
Det välde han inviger
är kärlek blott och ljus.
Hans lov av späda munnar
blott nåd och frid förkunnar.
Välsignad vare han
som kommer i Herrens namn.

Text: Frans Michael Franzén 1812, 1817
Musik: Svensk variant av tysk folkmelodi 1693

139 Gå, Sion, din konung att möta,
Jerusalem, gläds åt din Gud!
Strö palmer på väg för Messias,
bered dig som väntande brud.
Var glad, var glad,
var glad i din Herre och Gud.
Var glad, var glad
och hylla din konung och Gud.

2. Han kommer från eviga fröjder,
han lämnar sin tron av kristall,
sin ära i ljusets palatser
och lägges på strå i ett stall.
Var glad...

3. Han kommer till jorden att bringa
ett offer på krosträdets stam,
att dö för vårt syndiga släkte
och föra rättfärdighet fram.
Var glad...

4. Han kommer ur graven med byte
och skuggornas boning blir ljus,
och gravarnas slumrare väckas
till liv utur seklernas grus.
Var glad...

5. Han kommer till sörjande hjärtan
coh livet får annan gestalt.
Han kommer i makt att regera,
tills Gud uti alla blir allt.
Var glad...

Text: Erik Nyström 1893, ngt bearb.
Musik: James McGranahan 1891140 * /: Hosianna, Davids Son,
välsignad vare han,
välsignad Davids son,
som kommer i Herrens namn :/
/: Hosianna i höjden,
hosianna, hosianna,
välsignad Davids Son,
som kommer i Herrens namn :/

Text: Matteus 21:9
Musik: G J Vogler omkring 1795

141 Jag lyfter upp till Gud min sång
ännu en gång
från dessa jordens dalar.
Vår Herre Kristus hämtar mej
snart hem till sej
i himlens höga salar.
Med blixtens fart
han kommer snart,
då hörs hans pris
på annat vis
när Guds basuner talar.

2. När jag ser träden skjuta blad,
jag blir så glad,
för då blir det ju sommar!
När himmelrikets blomster gror,
så glad jag tror
att snart Guds rike blommar.
Hans brud jag är,
hans ring jag bär,
har lampan tänd
och själen vänd
mot Konungen som kommer.

3. Jag hör hans underbara röst
med frid och tröst
från höga himlar tona:
"Jag kommer, se, jag kommer snart!
Håll det du har
att ingen tar din krona.
Var glad, min brud,
jag är din Gud,
vårt bröllop står,
med mig du får
som himladrottning trona!"

4. I Anden vänder hon sig om
och säger: "Kom!
Hans glädje är för alla!"
Och den som hör det, säger "Kom,
till Gud vänd om,
låt Anden på dej falla!
Du som har törst
får komma först,
det räcker till
för vem som vill,
när livets vatten svallar!"

5. Se, ny blir himlen, ny vår jord,
det är Guds ord,
hans löfte underbara!
O se, Guds tält bland mänskor är,
han själv är där
och bor ibland sin skara!
Det gamla fort
ska vika bort,
all sorg ska fly
för glädje ny.
Ja, tänk att där få vara!

6. Ja, amen, evigt lov och pris
på alla vis
och visdom, makt och styrka
tillhör dig, Gud, i evig tid,
som gett oss frid
och gjort oss till din kyrka!
Halleluja!
Med glädje ska
vi minnas det
i evighet
och dig i sanning dyrka!

Text: M B Landstad 1861, A.H. 2002, 2007
Musik: A.H. 2002, alt. Wittenberg 1533 (se SvPs 424)


142 Jerusalem, höj upp din röst,
och, dotter Sion, fatta tröst.
Din konung kommer, och hans hand
skall råda över alla land.

2. En sanningens och nådens tolk
till världens konungar och folk,
han kommer, frid hans hälsning är
och kärleken hans spira bär.

3. Ett salighetens sändebud
till jordens barn från jordens Gud,
han kommer, hoppet föregår
och glädjen följer i hans spår.

*4. All världen stämme upp med fröjd:
Pris vare Gud i himlens höjd!
Välsignad blive jordens krets
och mänskan bättrad och tillfreds.

Text: J O Wallin 1813, ngt bearb.
Musik: Martin Luther 1539

143 Med sina barn nu jublar Salem:
pris den som kom och komma skall!
Ja, hosianna uti höjden
den högste Faderns ende Son!

2. Pris honom, som har sig förnedrat
av kärlek för vår frälsnings skull,
pris Konungen, som fattig blivit
den fattige att göra rik.

3. Pris honom som skall här uppfylla
vad oss profeter förutsagt,
pris honom som vill världen fröjda
med håvor ur sin Faders skatt.

4. Vem skall ej, Herre, sig förundra
att du av kärlek sänkt dig så
i stoftet ned, då själv keruben
med bävan bär din härlighet.

5. Och likväl bar en liten fåle
din underbara helga makt,
du som förbarmat dig och kommit
att oss upphöja med din nåd.

6. Min mun med jubel skall förkunna
och prisa din rättfärdighet,
min tunga skall ditt lov upphöja
vid denna glada segerfest.

Text: Efraem Syrern, Axel Emanuel Friedlander

144 När första ljuset brinner,
då rider Jesus in.
Han kommer på en åsna,
den kungen, han är min!

2. När andra ljuset brinner,
då säger Jesus: Kom!
För nu är tiden inne
att tro och vända om.

3. När tredje ljuset brinner,
då går Johannes fram.
Han visar oss på Jesus
och säger: Se Guds Lamm!

4. När fjärde ljuset brinner,
då ser vi Herrens mor.
Snart ska Maria föda
och glädjen ska bli stor!

Text: Andreas Holmberg 2004, 2007
Musik: F Filitz 1847


145 När vintermörkret kring oss står,
då gryr på nytt vårt kyrkoår
med nåd och tröst från världens ljus,
från konungen av Davids hus.

2. I dag densamme som i går
han bryter bojor, helar sår.
Mot själens armod, folkens nöd
han bjuder världen livets bröd.

3. Guds folk, inför din konung träd,
med helga offer honom gläd.
Ditt liv åt ärans konung vig;
sin salighet han bjuder dig.

4. Han kallar oss till helig strid
mot mörkrets makt, för ljus och frid.
Säll den hans maning följa vill,
ty honom hör Guds rike till.

5. Snart denna världens tid förgår,
då gryr Guds kyrkas jubelår.
Av nåd oss då, o Herre, giv
med allt ditt folk ett evigt liv.

Text: Edvard Evers 1914
Musik: Johann Cruger 1640

1 kommentar:

Andreas H sa...

Andra utmärkta adventspsalmer som av upphovsrättsliga skäl inte kan publiceras här:

GLÄD DIG, DU KRISTI BRUD (SvPs 104)
Text: Dansk sång från 1500-talet, övers. 1642, S J Hedborn 1812, J O Wallin 1819, B G Hallqvist 1979
Musik: J Regnart 1574

GÖR PORTEN HÖG, GÖR DÖRREN BRED (SvPs 107)
Text: G Weissel 1642, J Arrhenius 1694, A Frostenson 1980
Musik: Svensk 1697

JESUS FRÅN NASARET GÅR HÄR FRAM (SvPs 39)
Text: Anders Frostenson 1936
Musik: G Nordqvist 1936

JOHANNES, JOHANNES, VAD ROPAR DU VID JORDAN (Kyrksång 61)
Text: Hans Blennow
Musik: Hans Blennow

KOM JESUS, KOM IMMANUEL (SvPs 423)
Text: Latinsk text från 1100-talet (?) J Mason Neale (1818-66), A Frostenson 1984 (SvPs 423)
Musik: Medeltida

KRISTUS KOMMER, DAVIDS SON (SvPs 111)
Text: S Larsson 1967
Musik: Halle 1704

TIDENS MÅTT HAR FYLLTS TILL RANDEN (SvPs 425)
Text: Lars Thunberg 1968
Musik: Ingmar Milveden 1970