söndag 23 september 2007

PåskDU SEGERN OSS FÖRKUNNAR

1. Du segern oss förkunnar,
du oss förlossat har.
Dig prise våra munnar,
o Jesus, vårt försvar.
Du dödens udd har krossat
och gravens bommar lossat
och livet fört dörut.

2. Du träder fram i ära
och världen fylls av ljus.
Dess strålar hugnad bära
i själva dödens hus.
Fröjd är i änglars boning,
på jorden fröjd, försoning
och ett odödligt hopp.

3. Ej graven oss förskräcker,
den var din bädd också.
Din milda hand oss räcker,
hur djupt vi vila må.
Den dig i livets skiften
har följt skall ock ur griften
upptagas i din famn.

4. Så lär oss leva, lida
som du och dö din död;
låt oss din hjälp få bida,
li kampen var vårt stöd.
Blott den som delar striden
skall dela segern, friden
och himlens ro med dig.

5. När, Herre, du oss väcker
den sista morgonväkt
och du din hand utsträcker
att döma jordens släkt,
ljuvt skall din stämma klinga
och oss det budskap bringa
att ingen död mer är.

Text: Erik Gustaf Geijer 1812
Musik: Folkmelodi/Erfurt 1524FRÖJDA DIG, KÖPTA SJÄL

1. Fröjda dig, köpta själ!
Jesus gjort allting väl!
Han med sitt dyra blod
din sak gjort god.

2. O vilka hjärtekval,
plågor förutan tal,
då han för dig och mig
offrade sig.

3. Nu har du ingen skuld,
den har din Broder huld
dyrt nog betalt för dig,
liksom för mig.

4. Kristus nedtrampade
ormen, vår fiende,
vars huvud krossat blev.
Tro det och lev!

5. Kristus uppstod igen,
men vedersakaren
blev helt tillintetgjord,
säger Guds ord.

6. Nu har vi påskafröjd!
Jag, liksom Gud, är nöjd.
Världen med Kristus dog,
led och uppstod.

7. Tack, du min vän så huld
att du tog bort min skuld!
Tack för din själanöd!
Tack för din död!

8. Hör, du som borta går
och denna nåd försmår:
du var ju ändå med,
när Kristus led.

9. Du får ha frid och ro,
du som behöver tro
att både smått och stort
har Jesus gjort.

Text: U F V Mogren, Anders Nilsson 1891


HAN LEVER! O MIN ANDE, KÄNN

1. Han lever! O min ande, känn
din Herre och din Gud igen.
Han ämnat har sitt vilorum
och rösten höres, som var stum,
och handen räckes, som var kall.
Han lever, och du leva skall.

2. Han framstår i sin härlighet,
och över tid och evighet
går upp rättfärdighetens sol.
Han lever! Himlen är hans stol
och jorden är hans fotapall.
Han lever, och du leva skall.

3. Och du som är i synden död:
vak upp, stå upp, som Herren bjöd.
Botfärdig kom och trogen bliv,
så äger du i honom liv
förutan död och syndafall.
Han lever, och du leva skall.

4. Och världar skall förgås till slut
och stjärnor måste slockna ut
och himlar störta med vår jord,
men dig som litat på hans ord
ej når förgänglighetens svall.
Han lever, och du leva skall.

Text: J O Wallin 1819, bearb.
Melodi: Svensk 1697HAN ÄR UPPSTÅNDEN, FRÄLSAREN

1. Han är uppstånden, Frälsaren,
han lever, o hur stort!
Väl stängde man hans grav igen,
han sprängde dock dess port.
Han evigt lever, Herren Krist,
så ljuder segerns bud,
och vi med honom, det är visst.
Högtlovad vare Gud!

2. Nu dödens konung slagen är
och fallit har hans tron.
Nu Kristus dödens nyckel bär,
så sjung i segerton!
Från världens sorguppfyllda land,
där synd och mörker bo,
till himlens glädjerika strand
han slog en frälsningsbro.

3. På den jag nu får vandra hem,
frimodig, säll och glad,
till fridens hem, Jerusalem,
min konungs tempelstad!
Det blir ock påsk för mig en gång,
ty dödens udd bröts av.
Jag skall stå upp till ljus och sång
ut ur min mörka grav.

Text: Carl Boberg 1884, ngt bearb.
Musik: Ur Hymns and Psalms 1785-1788JESUS KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN

1. Jesus Kristus är uppstånden!
Sjung det ut kring världen all.
Jord och himmel nu må fröjdas.
Själva döden bragts på fall.
/: Se, han lever, se han lever
och han evigt leva skall :/

2. Jesus Kristus är uppstånden!
Nu han kungaspiran bär.
Han vid Faderns högra sida
alla världars Herre är.
/: Se, han lever, se han lever,
han är alltid med oss här :/

3. Jesus Kristus är uppstånden!
Döden nu sin udd har mist.
Han som gravens bommar sprängde
skall ock väcka oss till sist.
/: Se han lever, se han lever,
prisad vare Herren Krist :/

Text: P P Bliss 1876, E Nyström 1893, bearb.
Musik: P P Bliss 1876


JESUS LEVER - GRAVEN BRAST


1. Jesus lever - graven brast!
Allt är underlagt hans välde.
Nu det står för evigt fast
att hans död som lösen gällde.
Så blev döden vänd i seger,
graven brast och Jesus lever!

2. Jag har vunnit - Jesus vann!
Han gjort allt vad lagen kräver.
I sin död han satan band,
jag en dyrköpt frihet äger.
Öppen har jag himlen funnit,
Jesus vann - och jag har vunnit!

Text: Johan Nordahl Brun, övers. A.H.
Musik: "Liebster Jesu, wir sind hier"


KRISTUS LEVER - UNDERBARA ORD

1. Kristus lever - underbara ord,
som förvandlar tungt och sorgset mod.
Väl är mörkret stort här på vår jord,
men se, Kristus lever.

2. Kristus lever, trogne Frälsaren,
som på jorden var de svagas vän.
Samma milda hjärta har han än.

Herren Kristus lever.

3. Han har kämpat, segern vunnen är
över satan och all mörkrets här.
Dödens välde övervunnet är.
Herren Kristus lever.

4. Han är livet, vi ock leva får.
Om än genom dödens flod vi går,
skall det bli vår segersång ändå:
Herren Kristus lever.

5. Kristus lever, vilsekomna själ,
var ej längre nu en världens träl.
Allt ännu för dig kan bliva väl:
Herren Kristus lever.

Text: Selma Sundelius-Lagerström 1884, ngt bearb.
Musik: Lowell Mason 1839


UPP, MIN TUNGA

*1. Upp, min tunga,
att lovsjunga
hjälten som på korsets stam
för oss blödde,
led och dödde
som ett skuldlöst offerlamm.
Han ur griften
efter Skriften
nu i ära träder fram.

*2. Han fullgjorde
vad vi borde
och blev vår rättfärdighet.
Han avvände
vårt elände
för båd tid och evighet.
Han förvärvde
att vi ärvde
ljus och frid och salighet.

*3. Vi förlossas;
ormen krossas,
avgrundens och dödens makt
nu är bunden.
Från den stunden
allt är Sonen underlagt.
Nu är helat
vad vi felat
och Guds nåd i ljuset bragt.

*4. Gamla, unga
må lovsjunga
Faderns makt och härlighet
och hembära Sonen ära
för så stor barmhärtighet,
prisa Anden,
som vid handen
leder oss till salighet.

Text: Venantius Fortunatus o 600, S A Forsius 1614, J O Wallin 1816
Musik: Svensk 1693


UPPSTÅNDEN ÄR KRISTUS! HAN KÄMPAT OCH VUNNIT

1. Uppstånden är Kristus! Han kämpat och vunnit!
Vår fiendes glädje den blev inte lång.
En evig förlossning vår konung har funnit
och dödsfångar friat från bojornas tvång.
Uppstånden är Kristus! Se, natten försvunnit
och dagen vi hälsar med jublande sång.

2. Uppstånden är Kristus! Vem kan oss fördärva
då Frälsaren själv är vår broder och vän?
Att liv och försoning åt världen förvärva
han dog på ett kors, men han uppstod igen!
Uppstånden är Kristus, och nu får vi ärva
med honom all himmelens glädje. Amen!

Text: Joel Blomqvist, bearb.
Musik: J A Hultman
Inga kommentarer: