lördag 22 september 2007

Sökande, tvivel

263 Skingra, Gud, all tvivlets dimma,
låt mig ljus i ljuset se.
Låt i tron mig få förnimma,
att blott du kan frälsning ge,
att den väg som Jesus banat
är den enda jag kan gå
för att liv och räddning få.

2. Var mitt ljus på livets bana,
var mitt ljus i dödens dal,
låt mig, fri från syndens vana,
lagens hot och ångerns kval,
mer och mer det landet nalkas,
där allt mörker skingrat är,
ty du själv är solen där.

Text: J Åström 1816
Musik: Troligen svensk 1694/95

Inga kommentarer: