torsdag 15 oktober 2015

810 Så ljuvligt och så gott det är
1. Så ljuvligt och så gott det är
när syskon lätt kan sämjas,
när en den andre håller kär
och allas välgång främjas!
Som hälsokraft av balsam går,
så hem och folk av endräkt får
sin rätta kraft och hälsa.

2. Som daggen ger stor fruktbarhet,
när den från Hermon rinner,
så föds det liv av enighet,
där Kristi kärlek brinner.
Där sprids välsignelse och fröjd
och allt som gör vår själ förnöjd
i råd och dåd för evigt.


Text: Haqvin Spegel 1694 efter kung David (Psalt. 133), bearb. A.H. 2010, 2011

Musik: Nürnberg 1524 "Var man må nu väl glädja sig"

Inga kommentarer: