söndag 1 februari 2015

Två hälsobrunnspsalmer

Hälsobrunnar var populära rekreationsmiljöer under 17- och 1800-talen. Åtminstone två prästmän, tillika flitiga poeter, inspirerades av hälsobrunnsvistelsen till psalmförfattande. Först Olof Kolmodin:och hans "Surbrunnssång" ur sångsamlingen "Andelig Duvoröst" (här språkligt bearbetad):
DU ALL HÄLSAS KÄLLA
1. Du, all hälsas källa,
jag till dej vill ställa, 
Jesus, allt mitt hopp. 
Jag nu ber dej hela
allt vad mej kan fela 
så till själ som kropp,
så att jag, 
fast trött och svag, 
mitt i allt ditt bistånd finner 
och förbättring vinner. 

2. Vill vi sådant bruka

som mest gör oss sjuka,
hela våra hem!
Du, vår enda hälsa,
kan från döden frälsa
både liv och lem.
Råd först bot
för själens sot,
och om kroppen något späkes
hjälp att anden läkes.

3. Men din kropp, din kyrka,

ser ju kroppars styrka 
som din dyra skänk,
må du därför dämpa 
våra kroppars krämpa, 
nådigt på oss tänk. 
Giv din kraft
till jordens saft,
låt din allmakt källan stärka,
låt oss verkan märka.

4. Själens sår och skada

får jag saligt bada,
Jesus, i ditt blod,
men för kroppens sjuka 
får jag även bruka 
denna källas flod. 
O, så rör
och kraftiggör, 
så till mitt som andras bästa, 
detta vårt Betesda! 

5. Skall jag sjukdom bära,

låt den, dej till ära,
mej till fostran bli,
men vill du förläna
nåd att här dej tjäna
från min smärta fri,
skall min mun,
du livets brunn,
dej för hälsans ädla gåva
nu och evigt lova!  


Sedan Anders Carl Rutström och hans glada sommarpsalm "Vid en hälsobrunn" ur sångsamlingen Sions Nya Sånger, även den språkligt något bearbetad:
GUDS LAMM, HÖR, HELA JORDEN

1. Guds Lamm, hör, hela jorden

vill hedra din person!
Din kyrka sjunger orden
i Andens kraft och ton,
med fågelskarors kvitter
är himlarymden full
och tusen blomsters glitter
betäcker jordens mull.

2. Du själv är hälsobrunnen

där livets flod upprann.
Dess like är ej funnen,
kom, drick här, alle man!
Ja, här bemöts vi lika
till hälsa för var själ:
kom, fattiga och rika,
och må här evigt väl!Inga kommentarer: