tisdag 17 februari 2015

93 Tänk på honom som var frestad1. Tänk på honom som var frestad
såsom du i alla stycken,
honom, som vid korset fästad
drack för dig den bittra drycken.
Ren och helig, han allena
kunde frälsning oss förvärva,
så att, heliga och rena,
vi får paradiset ärva.

2. I det heligsta ingången
han ock min förlossning funnit
och åt mig, i synder fången,
frid och frihet återvunnit,
för att jag med honom sedan
skulle leva i hans rike,
och, i honom helig redan,
alltmer bli den honom like.

3. Upp, min själ att korset bära,
upp att segerprovet giva!
Vill du leva till Guds ära,
red dig till att frestad bliva.
Salig den som tåligt lider,
den skall tröst och styrka finna.
Salig den som modigt strider,
den skall livets krona vinna.

*4. Salig, salig den som kände,
den som trodde dig allena,
sanne Gud, och den du sände
att med dig oss än förena!
Jesus Kristus, du är vorden
vägen, sanningen och livet,
och i himlen och på jorden
är ej annat namn oss givet.Text: Johan Olof Wallin 1816 (37 år), bearb. A.H. 2007
Musik: Johann Cruger 1649

Inga kommentarer: