lördag 9 mars 2013

818 Du som mättade femtusen män//: Du som mättade femtusen män, 
du som dog och som uppstod igen, 
tack för maten på bordet 
och det levande ordet, 
det är du som är densamme än. 
Amen. ://

Inga kommentarer: