onsdag 14 november 2012

830 Här är sorg. I sorgens hydda
EN BLICK PÅ LIVET

1. Här är sorg. I sorgens hydda
räknar hjärtat sina sår.
Av de dagar som är flydda
endast saknad återstår.
Hjälp oss, Jesus, korset taga
utan att vår lott beklaga.
I ditt fotspår vägen bär
dit, där ingen sorg mer är.

2. Här är fruktan. Tanken famlar
mot en tid för ögat skymd,
vet ej vilka moln sig samlar
kring dess obekanta rymd.
Led oss, Jesus, stöd och värna,
lys oss, klara morgonstjärna,
på vår dunkla vandringsstig
fram till målet, hem till dig.

3. Här är väntan. Hjärtat brinner

av begär som flammar högt,
söker vad det icke finner,
finner vad det icke sökt.
Lär oss, Jesus, att oss nöja
med din nåd och hoppet höja
mot den evighet, där först
stillad blir vår sällhetstörst.

Text: Johan Olof Wallin efter Syrak 40:2, bearb. A.H. 2012, 2013
Muaik: Jacob Hintze 1678 (arr. Johann Pachelbel)

Inga kommentarer: