torsdag 2 augusti 2012

910 När natten försvinner från skuggornas land

1. När natten försvinner från skuggornas land
och morgonen börjar att gry,
då skall jag förlossas av Frälsarens hand
och sjunga om seger på himmelens strand
och skåda en syn evigt ny.


2. När jordlivets töcken för alltid har flytt
och jag i Guds rike får bo,
då skall jag förnimma hur allting blir nytt,
hur döden i liv blir för evigt förbytt
och bävande hjärtat får ro.


3. Det blir ingen smärta, ej suckar, ej gråt
bland helgonen där i Guds stad;
när Lammet skall fira sitt bröllop med ståt
och vänner i Kristus ej mera skiljs åt,
då måste väl bruden bli glad!


4. Så hjälp oss, o Jesus, att aldrig ge opp
på resan till sällhetens hamn!
Oss hjälp att i tron här fullborda vårt lopp,
så skall vi, ja, det är vårt saliga hopp,
få vila till sist i din famn!

Text och musik: Joël Blomqvist, ngt bearb. 2012

Inga kommentarer: