måndag 1 februari 2010

14 Du vår Herre

*1. Du, vår Herre, du, vår Herre,
du vår Herre och Gud,
du är värdig att mottaga
pris och ära och makt.

*2. Du har skapat hela världen,
du vår himmelske Far.
Genom kraften i din vilja
blev den till och står kvar.

*3. Helig, helig, helig är du,
du som härskar och bär,
du som varit, du som kommer,
du som alltid är.

Text: De tjugofyra äldste och de fyra väsendena (Upp. 4:11,8)
Musik: Okänd

Inga kommentarer: