måndag 1 februari 2010

12 Jag älskar dej, Jesus


1. Jag älskar dej, Jesus, jag vet du är min,
och trots vad jag är i mej själv är jag din.
Du frälst mej från döden och hjälper ännu,
och ingen, nej ingen har älskat som du.

2. Av evighet, Jesus, du älskat mej först,
och se, av all kärlek din kärlek är störst.
Till döden på korset den sträcker sej ju
och ingen, nej ingen har älskat som du.

3. Och sist i det hem du av nåd mej berett,
vars härlighet än intet öga har sett,
skall lovsången ljuda långt bättre än nu,
att ingen, nej ingen har älskat som du!

Text:
(=PoS1987 nr 646) William Ralph Featherston 1862 (16 år), övers. Lina Sandell 1895 (63 år), ngt bearb.

Originaltexten My Jesus, I love Thee, I know Thou art mine, skrevs 1862 av den då bara 16-årige kanadensaren Featherston och trycktes 1864 i The London Hymn Book. Sången har översatts till svenska både av Erik Nyström (finns i Frälsningsarméns sångbok 1883) och Lina Sandell (en av hennes sista insatser på sångens område). Men i motsats till Nyström lämnar Sandell originaltextens kärleksförklaring i slutet av varje strof ("om jag någonsin älskat dej är det nu") och ersätter den med lovprisningen "ingen, nej ingen har älskat som du".

Man kan fråga sej varför - älskade inte den 63-åriga Lina Herren Jesus lika mycket som den 16 årige William Ralph gjorde? Jo, alldeles säkert. Men det fanns nog samtidigt i den svenska evangeliska väckelsen en försiktighet inför alltför starka offentliga kärleksuttryck inför Frälsaren, en försiktighet som inte ska tolkas som skygghet eller stramhet utan som en önskan att över allt annat framhäva hans kärlek till oss. "Vi älskar, därför att han först har älskat oss", det är något av väckelsens signum.

Och ingenting i Featherstons text motsäger detta; tvärtom är det också hans bekännelse. Men samtidigt är 16-åringen just i inspirationens ögonblick så intagen av Jesus och det Jesus gjort, att han med ungdomlig glöd fullt uppriktigt kan utbrista: "Om jag någonsin älskat dej, så är det nu!" Ändå känns det kanske för genomsnittssångaren i genomsnittsgudstjänsten lättare att ärligt stämma in i Lina Sandells version.

Bild av Lina Sandell-Berg (L.S.) på äldre dagar:

Inga kommentarer: