måndag 18 januari 2010

724 Upp, kristen, upp till kamp och strid
1. Upp, kristen, upp till kamp och strid!
Med Andens kraft dej rusta
mot köttet och en farlig tid,
mot världens onda lustar.
Den ej med allvar kämpa vill
hör inte Herren Jesus till,
som seger oss beredde.

2. Är mödan tung och striden svår,
dess större blir ju lönen.
Med varje prövning som du får,
ny kraft ger Gud i bönen.
För den till Gud om bistånd flyr
blir segern viss, om också dyr,
och ljuv ju mer den kostat.

3. Här gäller liv, här gäller död,
och vill du livet vinna
så strid! I Gud, som striden bjöd,
du alltid hjälp ska finna.
Men skyr du mödan, feg och svag,
så förestår dej nederlag
och fångenskap och döden.

4. Ta tron som sköld,
bind Andens svärd,
o kristen, vid din sida,
och gå att så mot kött och värld
med heligt allvar strida.
Den intill döden trofast är
en gång den livets krona bär
som Herren Jesus skänker.
Text: v. 1-2 Johannes Scheffler (Angelus Silesius) 1668, Johan Åström 1816 (49 år)
v. 3-4 Johan Åström 1816, ngt bearb.
Musik: Tysk folkvisa / Wittenberg 1533

Inga kommentarer: