fredag 29 januari 2010

528 Tanke som fåfängt spanar
1. Tanke som fåfängt spanar,
hjärta som dunkelt anar,
kom till Gud.
Själ som kämpar och bävar,
ande som uppåt strävar,
kom till Gud.

2. Du som är glad bland vänner,
tacksam och rik dej känner,
kom till Gud.
Du som din kärlek visar,
skapelsens skönhet prisar,
kom till Gud.

3. Du som i världen glömmes,
du som av mänskor dömes,
kom till Gud.
Du som är hemlös vorden,
främling och gäst på jorden,
kom till Gud.


Text: v. 1 o 3 Edvard Evers 1917 v. 2 A.H. 2008

Musik: Henry Weman 1938 (41 år), publicerad med tillstånd av rättsinnehavarna

Inga kommentarer: