fredag 29 januari 2010

518 Jag vet en port som öppen står


1. Jag vet en port som öppen står,
där från de gyllne salar
en klarhet som från korset går
om Kristi kärlek talar.
O djup av nåd, min Gud, hos dig,
att porten öppen står för mig,
för mig, för mig,
står öppen ock för mig!

2. Den öppen står för varje själ
som nådens ord anammar,
för rik och fattig, kung och träl,
för alla folk och stammar.
O djup av nåd...

3. Så skynda fram, trots oväns hot,
förrn porten sluten bliver,
och kors och krona tag emot,
som Frälsaren dig giver.
O djup av nåd...

4. Då vi på andra stranden stå
läggs korset av, det tunga.
Oss livets krona skänkes då,
och Jesu lov vi sjunga.
O djup av nåd...


Text: (=SvPs1986 nr 223) Lydia Baxter 1874 (65 år), Erik Nyström 1875 (33 år)
Musik: Silas Jones Vail 1872 (54 år) - lyssna till en gammal inspelning inkl. läsning av Upp. 21

Inga kommentarer: