fredag 29 januari 2010

518 Jag vet en port som öppen står


1. Jag vet en port som öppen står,
där från de gyllne salar
en klarhet som från korset går
om Kristi kärlek talar.
O djup av nåd, min Gud, hos dej,
att porten öppen står för mej,
för mej, för mej,
står öppen också för mej!

2. Den öppen står för varje själ
som nådens ord anammar,
för rik och fattig, kung och träl,
för alla folk och stammar.
O djup av nåd...

3. Så skynda fram, trots oväns hot,
förrän den stängs gå med mej
och kors och krona ta emot,
som Frälsaren vill ge dej.
O djup av nåd...

4. Då vi på andra stranden står
läggs korset av, det tunga.
Vi livets segerkrona får
och Jesu lov ska sjunga.
O djup av nåd... 


Text: Lydia Baxter 1874 (65 år), Erik Nyström 1875 (33 år), bearb. A.H. 2015
Musik: Silas Jones Vail 1872 (54 år) - lyssna till en gammal inspelning inkl. läsning av Upp. 21

Inga kommentarer: