måndag 1 februari 2010

86 Så älskade Gud världen allAlt. koral (OBS den finns inte med i 1986 års psalmbok!): 1. Så älskade Gud världen all,
att han utgav sin ende Son,
att var och en som på honom tror
skall få ett evigt liv.

2. Ty däri består kärleken,
ej att vi hade älskat Gud,
men däri att han har älskat oss
och givit oss sin Son.

3. Ja, däri har Guds kärlek stor
blivit uppenbar för oss,
att till försoning för all vår synd
han sände oss sin Son.

4. Han sände till oss Jesus Krist
att på honom vi skulle tro,
att genom honom vi leva må
och älska för hans skull.

Text: Betty Ehrenborg-Posse 1856 (38 år) efter evangelisten Johannes.
Musik: Loys Bourgeois, Genève 1551/1856, alt. Jonas Andersson i Ölsund 1875 (24 år)

Denna psalm bygger på och följer troget både Johannesevangeliet 3:16 ("Lilla Bibeln") och 1 Johannesbrevet 4:9-11. Därmed blev den en god sammanfattning av Nya testamentets budskap. Den trycktes med melodi 1856 i Andeliga Sånger för Barn, häfte nr 3. Precis som 1900-talets store svenske psalmförfattare, Anders Frostenson, förnyade "söndagsskolans moder" Betty Ehrenborg-Posse vår sång- och psalmskatt genom sånger som från början var tänkta för barn (man kan just i det avseendet även jämföra med H C Andersens Eventyr).

Psalmen var väckelseledaren Carl Olof Rosenius´ älsklingssång och är fortfarande Betty Ehrenborg-Posses mest sjungna och spridda psalm. Den fanns i 13 av 14 svenska samfundssångböcker innan den 1986, något bearbetad av Jan Håkan Åberg, togs med i den för nästan alla samfund gemensamma psalmboken.

Melodin är en ombildning av hugenottmelodin Or sus, serviteurs, som i mer ursprunglig form finns i psalmboken till texten Vår Gud, till dig du skapat oss. Alternativ melodi av bonden och kompositören Jonas Andersson i Ölsund.

B Ehrenborg-Posse:

Inga kommentarer: