torsdag 14 januari 2010

869 På mina gamla dagar
1. På mina gamla dagar,
o Gud, mej inte glöm.
När åldern mej försvagar,
du i ditt hägn mej göm.
Du allt från ungdomsvåren
på fadersarm mig bar.
När jag blir tyngd av åren,
en fader än mej var.

2. När jag min ålder märker
och kroppens möda ser,
giv att din Ande stärker
mitt inre liv alltmer.
När minne och när öga
ej har sin skärpa kvar
och tankarna blir tröga,
mitt ljus, o Jesus, var.

3. Blir svagare mitt öra,
jag ber dej dock att jag
i själens djup kan höra:
"Min nåd är ny var dag."
Och får jag lida smärta
och blir min vånda svår,
så läk, o Gud, mitt hjärta
med Jesu Kristi sår.

4. Om tungan kraft ej äger,
o Gud, att prisa dej,
i tron ditt barn dock säger:
"Min Jesus ber för mej."
När mina lemmar domnar
i dödens köld, så giv
att jag i frid insomnar
och vinner evigt liv.


Text: Philipp Friedrich Hiller 1767 (68 år), Severin Cavallin 1874, bearb. (Ur svensk psalmbok för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland).

Musik: Melchior Teschner ("Pris vare Gud som låter")

Inga kommentarer: