torsdag 14 januari 2010

861 Sväng ner, du vagn som kommer (Swing low)

//: Sväng ner, du vagn som kommer,
kommer för att hämta mej hem. ://

1. Jag såg bortom floden,
och vad fick jag se
komma för att hämta mej hem?
En änglaskara strålande
komma för att hämta mej hem.
//: Sväng ner, du vagn som kommer,

kommer för att hämta mej hem ://

2. Ibland blir det mörker

och ingen jag ser
komma för att hämta mej hem,
men snart ska vagnen Gud mej ger
komma för att hämta mej hem.
//: Sväng ner, du vagn som kommer,
kommer för att hämta mej hem ://

3. Tack, Herre, för alla
de änglar du ber
komma för att hämta mej hem!
Gör mej beredd som dem jag ser
komma för att hämta mej hem.
//: Sväng ner, du vagn som kommer,
kommer för att hämta mej hem ://

Text och musik: Negro Spiritual, fri övers. A.H. 2010

Inga kommentarer: