fredag 29 januari 2010

522 Nu kom, kom alla vänner

//: Nu kom, kom alla vänner, kom,
kom till Herren Jesus! ://
//: Se, Jesus, han kallar alla,
han lovar att vara med oss ://

Text och melodi: Från Tanzania

Inga kommentarer: