fredag 29 januari 2010

520 Vad hjälper det en mänska

//: Vad hjälper det en mänska,
om hon vinner hela världen,
men förlorar sin själ,
men förlorar sin själ? ://

Text: Jesus
Musik: Olle Widestrand

Inga kommentarer: