måndag 1 februari 2010

250 Ni kristna, träd nu fram för Gud
1. Ni kristna, träd nu fram för Gud
med lov och glädje stor!
Nu himlen öppnats på hans bud,
//: hans Son ibland oss bor ://

2. Ur Faderns sköte ut han går,
ett barn han bliver här.
Den bädd, vari han vila får,
//: en ringa krubba är ://

3. Den Herre, som har skapat allt
och och har all rikedom,
han antog tjänaregestalt,
//: kom hit i fattigdom ://

4. Han ligger ringa, späd och svag
i fattig moders famn,
men himlars här till Guds behag
//: lovsjunger dock hans namn ://

5. Han Davids rot och telning är,
en tröst för världen all,
och Gud igenom honom här
//: sitt rike bygga skall ://

6. Vårt kött och blod han själv nu har,
med oss ett byte gör:
bland oss han här sin boning tar
//: och oss till himlen för ://

7. Han blir en ringa tjänare,
till herre gör han mig.
Ett bättre byte kan ej ske.
//: O Jesus, pris ske dig! ://

8. I dig jag åter öppnat ser
Guds sköna paradis.
Keruben vaktar inte mer.
//: Gud vare lov och pris! ://

Text: Nikolaus Herman
Musik: Nikolaus Herman

Inga kommentarer: