måndag 1 februari 2010

1 Helig, helig, helig, helig Herren
*1. Helig, helig, helig,
helig Herren är.
Helig, helig, helig,
lovsång honom bär!
Han, som evigt bliver,
var av evighet,
evigt skall regera
i rättfärdighet.

*2. Helig, helig, helig,
stor i makt är Gud.
Genom rymden stiger
evig lovsångs ljud.
Allmakt, under, kärlek,
allt oss säger här:
helig, helig, helig,
helig Herren är!


Text ("Sanctus" ur "Deutsche Messe"): Johann Philipp Neumann 1826 (52 år), sv. övers. okänd
Musik (inkl. sats): Franz Schubert 1826 (29 år).Ursprungligen ingick denna psalm (vid momentet "Sanctus") i den s.k. "Tyska mässan", vars text skrevs av fysikern(!) och bibliotekarien vid Wiens tekniska högskola, professor Johann Philipp Neumann, relativt fritt från den latinska förlagan - och vars musik komponerades av Franz Schubert. Ursprungligen hette hela verket Gesänge zur Feier des heiliges Opfers der Messe, men blev snart känt just under namnet Deutsche Messe.

I Sverige har Schuberts "Sanctus" varit flitigt framförd separat som körsång. Däremot har hymnen tidigare i regel inte använts som församlingssång, trots den mjuka och lättsjungna melodin.

Porträtt av Johann Philipp Neumann:

Porträtt av Franz Schubert:

Inga kommentarer: