måndag 1 februari 2010

2 Nu lovsjung Herrens namn
*1. Nu lovsjung Herrens namn!
Kom, alla jordens länder,
förena er med oss
och sjung med lyfta händer,
ty väldig över oss
är Guds barmhärtighet
och Herrens ord består
i tid och evighet.

*2. Halleluja! I Gud
vår lovsång strömmar samman
på alla jordens språk:
Halleluja och Amen!
Ett högt Halleluja
för frälsning och för frid
och Amen, ty all makt
är hans för evig tid.

Text: Magnus Brostrup Landstad efter Psalt. 117, övers. A.H. 1991, 2009
Musik (dock ej denna sats): Johann Sebastian Bach

Inga kommentarer: