måndag 1 februari 2010

7 Store Gud, ditt namn ske pris
*1. Store Gud, ditt namn ske pris,
evig är din makt och ära.
Du, allena hög och vis,
är de dina alltid nära.
Dig lovsjunger änglars här,
dig vi prisar, Fader kär.

*2. För din tron i himlens höjd
står den evigt sälla skara,
sjungande ditt lov med fröjd,
frälst från jordens nöd och fara.
Mäktigt brusar sångens ljud:
Helig, helig, Herre Gud!

*3. Här din glans, din härlighet
tidens dunkelhet dock skymmer,
och ditt höga majestät
intet jordiskt tempel rymmer.
Men till dig vår lovsång går,
och vår bön din tron dock når.

*4. Prisad vare du, o Gud,
som din frälsning uppenbarat
och ditt ord, ditt nådesbud
genom Anden oss förklarat,
prisad här i jordens dal,
evigt där i himlens sal.

Text: Te Deum 400-t., Ignaz Franz 1771 (52 år), Nils Johan Nordström 1928 (48 år)
[För en fullständigare version av psalmen, se 1986 års psalmbok nr 1]
Musik: Tysk-österrikisk Sagan 1772/Wien 1774.


Psalmen ("Grosser Gott, wir loben dich") har kallats "Det tyska Te Deum" och utgavs första gången i Die Christlich-Katolische Lehre in Liedern, d.i. Katechetische Gesänge zum Gebrauch der katholischen Schulen. Melodin av okänd samtida kompositör blev bl.a. publicerad i Katholisches Gesangbuch, Wien 1774. Fyra strofer av psalmen i Franz´ tappning översattes till svenska på 1920-talet av baptisten Nils Johan Nordström, som i början av 1920-talet kommit i kontakt med psalmen genom Kristliga Studentvärldsförbundet och dess sångbok Cantate Domino.

Den tyske bearbetaren av denna uråldriga hymn ("Te Deum"), Ignaz Franz, föddes den 12 oktober 1719 i Protzau, Schlesien, och studerade i Glaz och Breslau (nuv. Wroclaw) innan han vigdes till präst i den romersk-katolska kyrkan och år 1766 blev föreståndare för ett romersk-katolskt prästseminarium i Breslau. Han utgav flera andliga sångböcker, innan han vid 70 års ålder avled den 19 augusti 1790.

Inga kommentarer: