måndag 1 februari 2010

9 Gud, du vår Gud, vi prisar dig

*1. Gud, du vår Gud, vi prisar dig,
lovsjunger och tillbeder dig!
Vår Fader som i himlen bor,
din nåd och trofasthet är stor.

*2. Av änglakörer utan tal,
av dina verk i berg och dal
du prisas, Gud, som gett oss liv.
Hos oss i nåd och makt förbliv!

*3. Du i din hand all världen bär,
ditt stora namn vi hyllar här.
Din kyrka jublar utan slut,
sin tacksamhet den sjunger ut.

*4. Ja, Gud, till dig vår lovsång går
för all den nåd av dig vi får.
Ditt folk av hjärtat gläder sig,
i evighet lovsjunger dig.

Text: Te Deum (400-t.), Martin Luther, A.H. 2010

Martin Luther:
Luther46c.jpg

Georg Friedrich Händel:
Georg Friedrich Händel.Målning av Balthasar Denner (1727).

Inga kommentarer: