måndag 1 februari 2010

68 Stäm upp, min själ, och lova Gud


1. Stäm upp, min själ, och lova Gud
med allt som fylls av liv och ljud,
för makt som inga gränser vet,
för godhet och barmhärtighet.

2. Som strålarna från himlens sol
går nåden från hans kungastol.
Som stjärnorna i stilla frid
hans löften lyser tid till tid.

3. Allt liv i honom har sin grund.
Han vet dess mål, dess dag och stund.
I allt som lever har han lagt
en djup och evig längtans makt.

4. Vår Fader är hans rätta namn.
För alla öppen står hans famn.
Med allt som fylls av liv och ljud
stäm upp, min själ, och lova Gud!


Text: Edvard Evers, ngt bearb.
Musik: Hymnmelodi från 300-talet (=SvPs1986:500 "Tack Fader för den dag du gav"), alt. "När vintermörkret kring oss står".

Inga kommentarer: