måndag 1 februari 2010

64 All världens Herre styrde allt1. All världens Herre styrde allt,
långt förr än jorden fick gestalt.
När den ur kaos glödde fram,
han inskrev här sitt kunganamn.

2. Om jordens former helt förgår,
hans majestät likväl består.
Han var, han är, han ska förbli,
hans härlighet lovsjunger vi.

3. Vår Gud är en, ja, ingen har
en makt och kärlek jämförbar.
Han har ej början eller slut,
från honom går all styrka ut.

4. Han är min Gud, mitt värn, mitt stöd,
till honom flyr jag i min nöd.
Han är min frälsning, mitt banér;
han hör och svarar när jag ber.

5. Åt honom överlämnar jag
min ande, kropp och själ idag.
Han står vid arbetsplats och bädd,
och därför är jag inte rädd.

Text: A.H. 2010 efter judisk aftonbön ("Adon olom asher molash")
Musik: Okänd ("Folkmelodi")

Inga kommentarer: