måndag 1 februari 2010

244 Gå, ropa ut från bergen

Gå, ropa ut från bergen,
över vårt land och överallt,
gå, ropa ut från bergen
att Frälsaren är född!

1. När herdarna om natten
höll vakt omkring sin hjord,
de såg ett ljus från himlen
och hörde ängelns ord.
Gå, ropa ut...

2. Och när de hade hört det,
de gick till Davids stad,
de såg det lilla barnet
och böjde knä och bad.
Gå, ropa ut...

3. När själv jag var en sökare,
jag sökte dag och natt.
Sen bad jag Gud om ledning,
och se, han fick mej fatt!
Gå, ropa ut...

4. Han ställde mej på stadens mur
att höja väktarrop.
Men om jag är en kristen
är jag minst av allihop.
Gå, ropa ut...

Text och musik: Negro Spiritual, övers. A.H. 2009


Inga kommentarer: