måndag 1 februari 2010

158 Detta är dagen, detta är dagen
Detta är dagen, detta är dagen
som Herren gjort, ja, som Herren gjort!
Låt oss i glädje, låt oss i glädje
nu tacka Gud, ja, nu tacka Gud!
Detta är dagen som Herren gjort,
låt oss i glädje nu tacka Gud!
Detta är dagen, detta är dagen
som Herren gjort!
Text: Psalt. 118:24
Musik: Från Filippinerna

Inga kommentarer: