söndag 17 januari 2010

755 Hos Gud, min Gud, i nåd och kärlek stor

1. Hos Gud, min Gud, i nåd och kärlek stor,
det skiftar ej, han evigt trofast bliver.
//: Ju mera helt av honom jag beror,
dess mera frihet, helgelse och iver ://

2. Jag märker nu, att alltid bäst jag mår
när jag till slut blir inför honom stilla.
//: Han allt förstår, förmår, i allt förslår,
är han min hjälp, då slutar det ej illa ://


Text: Joël Blomqvist, ngt bearb.
Musik: Johan Alfred Hultman

Inga kommentarer: